Fortsatt stora skillnader på boräntan hos utmanare jämfört med storbankerna

Villaomrde

Uppstickare stärker konkurrensen på bolånemarknaden. Kunder kan spara flera tusenlappar på att se över sina bolån och vända sig till utmanarbanker. Det visar en ny jämförelse av de senaste årens snitträntor, gjord av Landshypotek Bank.

Räntan som en kund får är en viktig del av en bankrelation och därmed också i konkurrensen på bankmarknaden. I en ny sammanställning från Landshypotek Bank jämförs bankens och de fyra storbankernas genomsnitträntor för bolån.

Bindningstiderna som jämförs är 3 månader (rörligt), 1 år, 2 år och 3 år. Jämförelsen visar att sedan Landshypotek startade med bolån hösten 2017 har banken i snitt erbjudit väsentligt lägre räntor till kunderna än vad storbankerna gjort. För den senaste treårsperioden (2019–2021) har räntegapet varit fortsatt störst på lån med 3 månaders och 1 års bindningstid.

Sammanställningen visar också hur stora skillnaderna har varit på räntekostnaderna i snitt brutto (d.v.s. före skatteavdrag). Uträkningen baseras på medelvärdet av respektive banks snitträntor för perioden 2019–2021. Amorteringar är inte inräknade.

– Det här är ett sätt för oss på Landshypotek att kunna jämföra oss på bolånemarknaden över tid, men vi är även öppna med resultatet för att också bidra till att fler enklare kan jämföra olika alternativ på marknaden, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Landshypoteks bolån omfattar villor och fritidshus med en belåningsgrad upp till och med 75 procent av fastighetens marknadsvärde. För de fyra storbankernas snitträntor ingår även bostadsrätter och belåningsgrad upp till och med 85 procent.

– Vi är inte den enda utmanaren på bolånemarknaden, vi ser oss som en del av en större rörelse. Det är bra för marknaden, konkurrensen och inte minst för kunderna att alternativen och skillnaden mellan dessa synliggörs, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Hur stor är skillnaden?
Medeltalet för Landshypoteks snittränta på lån med 3 månaders bindningstid har under den senaste treårsperioden (2019–2021) legat 0,33 procentenheter lägre än vad de fyra storbankerna i snitt erbjöd sina kunder för lån med motsvarande bindningstid.

För lån med 1 års bindningstid var skillnaden 0,29 procentenheter lägre än storbankerna.

Hur många kronor?
Sett till perioden 2019–2021 (se tabell nedan) har en genomsnittskund som hos Landshypotek tecknat ett bolån på 1 miljon kronor med 3 månaders bindning betalat i snitt nästan 3 300 kronor mindre i ränta per år (brutto, d.v.s. före ränteavdrag) jämfört med medelvärdet på snitträntan hos de fyra storbankerna.

För ett 3 månaders lån på 2,5 miljoner kronor blev skillnaden i genomsnitt över
8 200 kronor om året för ett rörligt lån.

Tabell:
Skillnaden i kronor på ett år – Landshypotek jämfört med storbank baserat på snittvärde för perioden 2019–2021

G:\Marknad-komm\PR\Bolån\2022\Räntegapet\Uttag\Pressmeddelande\Tabell skillnade i kronor.PNG

Mer om jämförelsen
Det sammantagna medelvärdet för storbankernas snitträntor har jämförts med Landshypoteks, dels för perioden oktober 2017–december 2021, dels för de tre senaste åren 2019–2021.

Hela sammanställningen inklusive tabeller och grafer hittar du här.

Om Landshypotek Bank
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10