Grisproducenterna Rydéns i Edsbruk är Årets landsbygdsföretagare

Andreas Katarina och Joel Rydn under prisceremonin av utnmningen rets landsbygdsfretagare i stgta 2022

Under Landshypoteks höstmöte, som hölls på Astrid Lindgrens Värld för traktens jord- och skogsbrukande medlemmar under tisdagskvällen, delades även utnämningen Årets landsbygdsföretagare i Östgöta ut. Priset gick i år till Katarina och Andreas Rydén på Rydberga Gård som i nära samarbete med sina tre söner driver en väl integrerad grisuppfödning och omfattande växtodling för foderspannmål.

Vinnarna, där två av de tre sönerna tyvärr inte kunde vara med, gratulerades med blommor, diplom och ett presentkort på ett restaurangbesök av Landshypotek Banks regionchef Andreas Karlén och Sarah Hamilton-Widegren från Landshypotek Ekonomisk Förenings regionstyrelse i Östgöta. 

Motiveringen löd så här:
Katarina och Andreas Rydén driver Rydéns grisar, numera i driftsbolaget Rydberga Gård AB, i nära samarbete med sönerna Joel, Emil och Olle. De är duktiga och drivna familjeföretagare med integrerad
grisuppfödning samt en omfattande växtodling för foderspannmål, en effektiv anläggning med flispanna
samt ett nytt välgenomtänkt svinstall. Årets landsbygdsförtagare i Östgöta är en familj i farten som alltid verkar ha ett genomtänkt projekt på gång och ett exempel på ett landsbygdskraftigt företag där alla är med och bidrar.

– Det känns både roligt och mycket ärofyllt att få den här utmärkelsen som en uppskattning för alla års arbete och allt slit som vi, tillsammans med våra söner, lägger ner för att utveckla vår nuvarande verksamhet och gårdens framtid, säger Katarina Rydén.  

Andreas och Katarina Rydén tog över Rydberga Gård efter Andreas föräldrar för drygt 25 år sedan. Sedan dess har de drivit verksamheten, med huvudsaklig inriktning på grisuppfödning, och gjort flera investeringar på gården. Bland annat har antalet djur växt rejält och marken utökats till att numera omfatta 450 h åker och 150 h skog.  Idag produceras 8 500 – 9 000 slaktsvin här årligen och grisarna tas väl om hand i de fina stallarna under hela sin livslängd. Det nya svinstallet stod klart i maj 2021. Det värms, liksom gårdens andra byggnader, upp av en större flispanna som installerades 2019 – och fliset till den tas uteslutande från den egna skogen. I år kan de även lagra in hela årets foderskörd och annan spannmål själva efter att två torksilos installerats. 

Även de tre sönerna, som är sjätte generarionen här, har successivt klivit in allt mer i familjeföretaget och är alla engagerade i gårdens verksamhet.

– De investeringar vi har gjort och gör ligger även i våra killars intresse då de kan tänka sig att ta över efter oss en dag. Att investera för framtiden och att veta att Rydberga kommer att leva vidare både värmer och sporrar oss att redan nu involvera dem så mycket som möjligt i arbetet.  

Mer om priset
Utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare” syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna regionalt. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förenings respektive regionstyrelser i samarbete med Landshypotek Bank. 

Landshypotek Ekonomisk Förening är en demokratisk medlemsorganisation bestående av elva regioner. Regionindelningen och namnen på regionerna följer av Landshypoteks historia och de första hypoteksföreningarna. Region Östgöta utgår från gamla Linköpings stiftsområde som även omfattar Västervik där årets pristagare har sin gård.  

Under hösten har Landshypotek även utsett Årets företagare på Gotland som tilldelades Tobias Andersson på Sojdungs Gård & Betong AB. 

Kontakta för ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog och gårdsboende, men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbruks och gårdsboende medlemmar, organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 220 medarbetare och verkar över hela landet.