Hanna Neidenmark är ny affärsstrateg i ledningen på Landshypotek Bank

Hanna Neidenmark har tillträtt en nyinrättad tjänst som affärsstrateg i bankledningen på Landshypotek Bank. Hon kommer att arbeta med bankens utveckling i en ledningsroll där framförallt koordination och samordning av Landshypoteks strategiska utveckling är i fokus.

Landshypotek Bank är i stark utveckling och tillväxt, både som ledande bank inom jord- och skogsutlåning och som utmanare med bolån. Ambitionen är att fortsätta växa med fler kunder, där flera strategiska initiativ har sjösatts för att stärka marknadskraften, och förbättra såväl kundupplevelse och kundmöten ytterligare. Med sin bakgrund som vd för Lendo och Rocker (f.d. Bynk) har Hanna Neidenmark en bred erfarenhet från affärs- och verksamhetsutveckling. Hanna rapporterar till vd och ingår i bankledningen.

– Det ska bli jättespännande att ta klivet från fintech till bank. Trots Landshypoteks långa historia intar vi en utmanarposition, vilket personligen attraherar mig, vi vågar ha en egen röst, ta ställning, välja bort, spetsa in oss och sticka ut mer än de traditionella storbankerna. Jag ser fram emot att tillsammans med alla kollegor fortsätta utveckla banken och stärka vår position. Jag är otroligt glad över att vara ombord och ser fram emot att bidra till den spännande resan framåt, säger Hanna Neidenmark, ny affärsstrateg på Landshypotek Bank.

Landshypotek specialiserat på bolån till hus samt lån till jord- och skogsfastigheter. I våras passerade banken 100 miljarder kronor i utlåning.

– Vi är i en stark utveckling, men vi tänker också långsiktigt och har satt igång flera strategiska initiativ för att stärka oss som bank och för våra kunder. Hanna blir med sin erfarenhet och som person ett starkt tillskott för samordning och vårt samlade ledarskap för vår strategiska utveckling, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10