Innovativ lantbrukare får pris som ”Årets landsbygdsföretagare på Gotland”

Med utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare” vill Landshypotek stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna runt om i landet. Årets landsbygdsföretagare på Gotland är Tobias Andersson som visar på bredd och innovationskraft i sitt företagande.

 

En imponerad jury har formulerat följande motivering:

 

”Årets pristagare briljerar med sin innovationskraft och entreprenöranda. Företagets verksamhet står på två stadiga ben. En effektiv och rationell nötköttsproduktion med god djurvälfärd, samt en betongproduktion som går från klarhet till klarhet med robusta konstruktioner till både lantbruk och andra byggen. Sojdungs Gård & betong AB är ett helgjutet gotländskt framtidsföretag!”

 

– Jättekul, det här var helt oväntat för mig. Jag är naturligtvis glad över att ha fått den här utmärkelsen. Det är roligt att jobbet som jag och mina kollegor gör varje dag här på gården får ett så fint erkännande, säger en stolt, glad och överraskad Tobias Andersson, som fick ta emot både blommor och diplom av Fredrik Smitterberg och Jeanette Åkerblom Adler från Landshypoteks föreningsstyrelse på Gotland i samband med att LRF-ungdomen hade ett studiebesök på gården.

 

Mer om vinnaren av ”Årets landsbygdsföretagare” på Gotland

Tobias Andersson är 37 år och har i drygt 10 år varit ansvarig för driften på gården Sojdung som ligger i Fole, mellan Visby och Slite.

 

Verksamheten är huvudsakligen inriktad på nötköttsproduktion, med plats för 600 ungnöt, varav 90 amkor. På gården brukas cirka 150 hektar åker som i huvudsak används för odling av vall och fodermajs till djuren. Över tid har verksamheten utvecklats till att idag också omfatta tillverkning av betongelement som används till väggblock i ladugårdar, plansilo, foderbord och nu även bostadshus. Företaget säljer även inredning och fångstgrindar för nötköttsproduktion.

 

För ungefär fem år sedan, 2018, gjordes generationsskiftet då Tobias tog över ägandet av gården från sin mor och far Leif och Anne-Marie Andersson.

 

Mer om priset

Utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare” syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förenings respektive regionstyrelser i samarbete med Landshypotek Bank. Utmärkelsen "Årets landsbygdsföretagare" på Gotland har delats ut årligen sedan 2012.

 

Här är tidigare prisade landsbygdsföretagare på ön:

 

2012 Magni och Åsa Gustavsson – ekologisk grönsaksodling

2013 Per och Anna-Lena Andersson – äggproducent

2014 Kristian Gustavsson – mjölkproducent

2015 Berit och Ebbe Wallin, Kakuse Gård – grisproducent

2016 Anna och Garry Mathers – grönsaker (chili)

2017 Kristoffer Olofsson, Bäcks – mjölkproducent

2018 Jenny Andersson och Kjell Nilsson, Graute Gård – fårproducent

2019 Emmy och Henrik Ahlsten, Lilla Kruse – äggproducent

2020 Johan och Stig Hellgren, Skags Gård – grönsaker

2021 Olof Ahlby och Annsofie Järlö Ahlby, Nickarve  och Sigsarve – gris och spannmål

 

Bild: Från vänster Fredrik Smitterberg, orförande i Landshypoteks föreningsstyrels Gotland, med Tobias Andersson, som mottog diplom för "Årets landsbygdsföretagare".

   

Kontakta för ytterligare information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.