Johan Nordenfalk ny ledamot i Landshypotek Banks styrelse

Landshypotek Ekonomisk Förening, som äger Landshypotek Bank, har på en extra stämma under torsdagen valt Johan Nordenfalk som ny styrelseledamot i banken.

Johan Nordenfalk har en lång och gedigen erfarenhet från finansmarknaden där han under flera år haft ledande befattningar inom Catella, bland annat chefsjurist och chief operating officer. Tidigare var han partner på Hamilton Advokatbyrå. Idag är Johan Nordenfalk främst engagerad inom fastigheter, förnybar energi samt jord och skog. Han är bland annat ordförande för fastighetsutvecklaren BrickNova AB samt äger och driver Blekhems Egendom utanför Västervik.

Styrelsen i Landshypotek Bank består idag av följande ledamöter:

Ann Krumlinde, ordförande
Anna-Karin Celsing
Nils-Fredrik Nyblaeus
Johan Trolle-Löwen
Gunilla Aschan
Lars-Johan Merin
Ole Laurits Lønnum
Johan Nordenfalk (nyvald)

Anders Nilsson (arbetstagarrepresentant)
Hans Broberg (arbetstagarrepresentant)

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10 

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836 
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.