Kent Fredriksson omvald som ordförande för Landshypoteks styrelse för region Mitt

Kent Fredriksson blev omvald som ordförande i styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Mitt. Nya ledamöter är Lotten Rapp och Märet Rusk-Feitkenhauer. Regionmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Den senaste veckan har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt.

Geografiskt omfattar region Mitt ungefär Jämtlands och Västernorrlands län. På regionmötet valdes också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Ledamotsveteran från Kramfors fortsätter att greppa ordförandeklubban i region Mitt
Kent Fredriksson från Kramfors har varit engagerad i regionföreningen sedan 2008. Han sålde sin mjölkgård 2013, men behöll 600 hektar skogsmark. Kent har ett stort nätverk i näringen och ser möjligheten att kunna påverka ägarfrågor och tillgången till konkurrenskraftig finansiering som en givande insats för det framtida jord- och skogsbruket i Norrland.

Familjeskogsbrukare och tidigare skidåkare i världsklass tar plats i styrelsen
Lotten Rapp är uppväxt på en gård i Fränsta. Började som tonåring tävla i friåkning utför riktigt branta berg. Bästa säsongen var hon rankad tvåa i världen på Freeride World Tour. Sedan 2021 har Lotten en gemensam drömgård med sin sambo i byn Gissjö. De delar ett gemensamt intresse för skogsbruk och är i hög utsträckning självverksamma. Lotten har ideella uppdrag för landsbygdsutveckling och förtroendeuppdrag i Norra skogs huvudvalberedning. Hon arbetar också som projektledare i ett ungdomsprojekt som heter ”Ungas drömbygd 2030”, med inriktning på Ånge, Bräcke, Timrå och Sundsvalls kommuns landsbygdsområden.

Skogsexpert med stor erfarenhet av skogs- och naturvård
Märet Rusk-Feitkenhauer är utbildad skogstekniker och har arbetat som skogstjänsteman hos bl.a. Mellanskog, Skogsstyrelsen och SCA. Sedan ungefär 10 år driver hon ett eget företag som konsult i skogs- och naturvårdsfrågor, arrangerande av utbildningar och skogsdagar, gränsutvisning av fastighetsgränser i skogsmark. Har uppdrag som regionssamordnare för ”Skogen i Skolan” i Jämtland-Härjedalen. Märet bor på en mindre jord- och skogsfastighet med inriktning på ekologisk odling här finns även uppfödning av kallblodstravare i liten skala.

Hela nya styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Mitt

Kent Fredriksson, Kramfors (ordförande, omval)
Håkan Antonsson, Åre
Lars Nathanaelsson, Östersund
Lotten Rapp, Ånge, Ånge (nyval)
Märet Rusk-Feitkenhauer, Östersund (nyval)
Emma Zeigler, Örnsköldsvik, Örnsköldsvik (omval)

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.