Läget för lantbruken i länet: Bra men sen skörd för lantbrukarna i Sörmland

Hittills ser skörden i Sörmland ut att bli bra, även om den startade något senare än vanligt. En sval vår skapade gynnsamma förutsättningar. Det visar en sammanställning av Landshypotek Bank.

Många lantbrukare i Sörmland är nu i slutfasen av skörden, som generellt ser ut att bli bra.

Skörden kom igång lite senare jämfört med tidigare år, men gynnsamt väder under försommaren har bidragit till att vårsådda grödor ser bättre ut än på flera år i Sörmland.

– Trots att vi kom igång senare i år så ser skörden av vårsådden ut att bli bättre än vad den varit på flera år, säger Bo Lemar, lantbrukare i Gnesta och ordförande för Landshypotek i region Mälardalen.

De ökande kostnaderna för nödvändiga insatsvaror skapar oro bland lantbrukarna.

– Trots osäkerheten kring kostnader upplever jag att det finns en positiv känsla hos lantbrukarna i Sörmland. Att priserna på spannmål på senare tid har ökat gör att lantbrukarna får bättre betalt. Det lindrar konsekvenserna av ökade kostnader och bidrar till att man vågar satsa framåt på höstsådden, säger Bo Lemar som häromdagen blev klar med årets skörd.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt givetvis är stora regionala skillnader.

– Det behövs goda skördar. Det är tufft med de högre priserna på drivmedel och andra insatsvaror, samtidigt har priserna på flera livsmedel följt med och lantbrukarna får nu bättre betalt. Men vi lever i en tid med mer osäkerhet med risker för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar. Lantbrukarna har hittills orienterat sig bra i den allt mer osäkra tiden, goda skördar kan bidra till ytterligare trygghet i en osäker tid.

Mer om lantbruket i Sörmland
Drygt en femtedel av länets landareal utgörs av åkermark, vilket är den tredje största andelen i Sverige (endast Skåne och Gotland har större andel). På 45 % av åkerarealen odlas spannmål, och den vanligaste spannmålsgrödan är höstvete. 2020 fanns det 1 938 jordbruksföretag i länet. (Källa: SCB och Jordbruksverket).

 

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

 

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.