Läget för lantbruken i länet: God skördeprognos för Dalarnas lantbrukare

Trots en relativt kall vår och torrt väder ser årets skörd hittills god ut för lantbrukarna i Dalarna. Ökade kostnader skapar ändå osäkerhet. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank.

Lantbruken i Dalarna upplevde en relativt kall och torr vår. Utvintringen av höstsådda grödor var ovanligt stor, vilket innebar att betydande arealer förstördes p.g.a. en tuff vinter. Sedan hade sommaren perioder av torka, vilket skapade oro för hur skörden av spannmål skulle bli. Nu ser det ändå ut att bli en ganska god skörd, mycket tack vare gynnsamt väder under våren och försommaren.

– Det är alltid en härlig känsla inför skörden som man hoppas ska finnas med till dess att sista fältet är bärgat och att det inte blir för mycket regn eller haverier, säger Aron Westlin, lantbrukare i Valbo och ordförande i Landshypotek region Gävle-Dala.

De ökande kostnaderna för nödvändiga insatsvaror bekymrar lantbrukarna.

– En större osäkerhet kring kostnader och kostnadsläge har gett en oro bland många lantbrukare om och vad som är värt att göra. Ska man satsa fullt ut på en hög skörd och därmed riskera större bortfall eller ska man ta det lugnt och kanske inte ha förutsättningar för ett toppenresultat, säger Aron Westlin. 

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt givetvis är stora regionala skillnader.

– Det behövs goda skördar. Det är tufft med de högre priserna på drivmedel och andra insatsvaror, samtidigt har priserna på flera livsmedel följt med och lantbrukarna får nu bättre betalt. Men vi lever i en tid med mer osäkerhet med risker för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar. Lantbrukarna har hittills orienterat sig bra i den allt mer osäkra tiden, goda skördar kan bidra till ytterligare trygghet i en osäker tid.

Mer om lantbruken i Dalarna
Lantbrukarna i Dalarna är i ett nationellt perspektiv väldigt diversifierade, med såväl djurhållning som odling och skogsbruk. Primärproduktionen och livsmedelsindustrin omfattar tillsammans cirka 1 600 heltidsjobb i länet. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.