Läget för lantbruken i länet: Varierad skörd för lantbrukarna i Uppland

Regionala skillnader i väderförhållandena under våren har lett till en varierad skörd för lantbrukarna i Uppland. Det visar en sammanställning av Landshypotek Bank.

Generellt ser volymen av årets skörd i Uppland ut att bli normalstor, och kvalitén ser hittills bra ut. Men det finns stora skillnader inom regionen. I västra Uppland har det varit lagom svalt och gott om regn under försommaren, vilket gav en bra start för lantbrukarna. Däremot har situationen varit svårare för en del lantbrukare på andra håll, som haft utvintring av höstsådda grödor, torrt väder och torka.

– Här i västra delen av länet ser skörden av höstvete ut att bli något bättre än normalt. Havreskörden ser ut att bli normalbra, säger Robert Ihrsén, ekologisk lantbrukare norr om Enköping och ledamot i föreningsstyrelsen för Landshypotek i Mälardalen.

 

Vädret är ett stort orosmoln för lantbrukarna i deras arbete med skörden.

 

– Nu går vi in i en mer instabil väderperiod. Regnskurar stoppar skörden. En av kvällarna tröskade jag fram till sent på kvällen för att hinna med så mycket som möjligt, eftersom det fanns en förhöjd risk för regn.

 

Ett annat stort orosmoln för lantbrukarna är det höga kostnadsläget på insatsvaror som el och gödsel. Svängningarna i priser på både insats- och avsaluvaror ökar risken och gör verksamheten mer svårnavigerad.

 

– Om man som lantbrukare har förbundit sig i ett fastprisavtal att leverera en viss volym spannmål så måste man leverera det man har lovat, annars får man en faktura på det som man inte har levererat, säger Robert Ihrsén, som odlar spannmål på cirka 150 hektar.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt är stora regionala skillnader.

– På det stora hela ser det lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, men vi ser också regionala skillnader där det nyckfulla vädret har gjort det svårare en del. Framåt är makrobilden svårbedömd med risk för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar.

Mer om lantbruket i Uppsala län
En femtedel av länets landareal utgörs av åkermark, vilket är den fjärde största andelen i Sverige (som toppas av Skåne, Gotland och Södermanland). På cirka hälften av åkerarealen odlas spannmål, och den vanligaste spannmålsgrödan är höstvete. 2021 arbetade cirka 1 100 personer i länet inom primärproduktionen av livsmedel, och 2020 fanns här 2 589 jordbruksföretag. (Källa SCB och Jordbruksverket)

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.