Läget för lantbruken i länet: Blandad skördeprognos för Värmlands lantbrukare

En kall vår och stora väderomslag i sommar ger en blandad skördeprognos för lantbrukarna i Värmland. Ökade kostnader skapar också osäkerhet. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank.

Lantbrukarna i Värmland har haft en varierad säsong i år. Våren var sen och sommaren innehöll både torrperioder och skyfall. Det ger sammantaget en blandad prognos för skörden i länet.

– Den relativt kalla och torra våren gav utvintringsskador på framförallt raps, och vårbruket försenades en del. Växtsäsongen har däremot gett normalskördar för både spannmål och vall, säger Per-Eric Johansson, lantbrukare i Ekenäs och ledamot  i regionstyrelsen för Landshypotek i Värmland.

De ökande kostnaderna för nödvändiga insatsvaror, såsom diesel och gödsel, bekymrar länets lantbrukare.

– Det skapar en större osäkerhet och gör att kalkylerna blir svårare att hålla, säger Per-Eric Johansson.

Det har också rapporterats in mycket viltskador från lantbruken i länet. Framför allt är det vildsvin, gås, trana och älg som skapar problem i vissa områden.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt givetvis är stora regionala skillnader.

– Det behövs goda skördar. Det är tufft med de högre priserna på drivmedel och andra insatsvaror, samtidigt har priserna på flera livsmedel följt med och lantbrukarna får nu bättre betalt. Men vi lever i en tid med mer osäkerhet med risker för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar. Lantbrukarna har hittills orienterat sig bra i den allt mer osäkra tiden, goda skördar kan bidra till ytterligare trygghet i en osäker tid.

Mer om lantbruken i Värmland
Lantbrukarna i Värmland är i ett nationellt perspektiv väldigt diversifierade, med såväl djurhållning som odling och skogsbruk. Primärproduktionen och livsmedelsindustrin omfattar tillsammans cirka 1 600 heltidsjobb i länet. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.