Läget för lantbruken i länet: Generellt bra skörd för lantbrukarna i Halland

Våren gav goda förutsättningar åt den första vallskörden i Halland. Totalt ser spannmålsvolymen ut att bli något bättre än normalt, men kvaliteten något sämre. Det visar en sammanställning av Landshypotek Bank.

Våren i Halland kom tidigt i år vilket resulterade i gynnsamma odlingsförhållanden för lantbrukarna i regionen. Tillräckligt med regn gjorde också att grödorna utvecklades i lugn och ro.

– Höstgrödorna har gått bättre än normalt på grund av en bra övervintring. Vårgrödorna har också gått väldigt bra. Däremot så är skörden på mindre vattenhållande jordar som finns i delar av Halland generellt lägre, säger Ulf Ohlsson, lantbrukare i Kungsbacka och ordförande för Landshypotek i region Väst.

Bra volym men osäkert läge
Trots utmaningarna med för torrt väder under sommaren ser volymen på det som hittills tröskats ut att bli något över genomsnittet. Kombinationen av relativt hög volym på skörden och höga priser på gödsel har dock lett till att proteinhalterna på spannmålen blir något lägre, varför en del kvarnvete och maltkorn istället blir foder.

Men samtidigt som det funnits en osäkerhet kring prisbilden och tillgången på insatsvaror finns nu en ganska optimistisk känsla inför höstsådden.

– Vi fick ändå en tidig skörd med bra priser. Det gör att trots det höga kostnadsläget så sår de flesta lika mycket eller mer höstgrödor om vädret blir gynnsamt i september. Det finns en tro på fortsatt bra prisnivå på avsalugrödor och de flesta har fått tag på utsäde och gödning till höstsådden, säger Ulf Ohlsson.

Regionala skillnader
Olika typer av jordar, men också att regnet har fördelats ojämnt över länet, innebär att skördens volym och kvalitet skiljer mellan områden.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt givetvis är stora regionala skillnader.

– Det behövs goda skördar. Det är tufft med de högre priserna på drivmedel och andra insatsvaror, samtidigt har priserna på flera livsmedel följt med och lantbrukarna får nu bättre betalt. Men vi lever i en tid med mer osäkerhet med risker för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar. Lantbrukarna har hittills orienterat sig bra i den allt mer osäkra tiden, goda skördar kan bidra till ytterligare trygghet i en osäker tid.

Mer om lantbruken i Halland
Lantbruken i Halland har stor djurhållning. Många gårdar har också växtodling. I östra delen finns ett stort antal mindre skogsbruk, där snabbväxande gran är vanligt

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.