Läget för lantbruken i länet: God skörd för lantbrukare i Örebro län

Lantbrukarna i Örebro har fått en god skörd, där framför allt vårsådda grödor har varit bättre än normalt. Men det höga kostnadsläget för insatsvaror är ett orosmoln. Det visar en sammanställning från Landshypotek Bank.

Det blev en sen och relativt kall vår i Örebroregionen, vilket försämrade en del av höstsådden. Grödorna som såddes i våras blev däremot betydligt bättre och sammantaget får det anses som ett bra skördeår.

– Vi har fått 220 mm regn mellan april och juli och det har fallit ganska jämnt fördelat, vilket har gjort att vi fått en bra skörd av både vete och vall. Det korn som såddes i våras har gett en fin skörd, säger Lars-Johan Merin, lantbrukare i Fellingsbro.

– Sen har det varit skillnader lokalt där jag vet att vissa fått för lite regn, tillägger Lars-Johan Merin, som även är ordförande i regionstyrelsen för Landshypotek ekonomisk förening.

Kostnadsökningarna på insatsvaror är det stora orosmomentet för länets lantbrukare.

– Många funderar över hur de ska klara av prisökningarna på insatsvaror, som konstgödsel och bränsle. Ett sätt är att göra inköpen i förväg till ett visst pris, vilket är ett sätt att minska risken. Det är avgörande för oss som lantbruksföretagare att det vi får betalt för skörden täcker kostnaderna för vad vi köpt in, säger Lars-Johan Merin.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt är stora regionala skillnader.

– På det stora hela ser det lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, men vi ser också regionala skillnader där det nyckfulla vädret har gjort det svårare en del. Framåt är makrobilden svårbedömd med risk för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar.

Lantbruket i Örebro län
Lantbrukssektorn i Örebro län domineras av spannmålsodlare, då man bland annat har gynnsamma växtodlingsbetingelser. Avkastningen per hektar har under de senaste fem åren i genomsnitt varit den högsta i Mellansverige. Lantbruk med djurhållning finns här i större utsträckning i skogs- och mellanbygd. De flesta lantbruken har även skog.

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se
 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.