Läget för lantbruken i länet: Torrt väder ger Jönköpings lantbrukare osäker skörd

Våren bidrog med goda förutsättningar för lantbruket i Jönköpingsregionen. Men en torr sommar ger viss osäkerhet och riskerar ge sämre skörd. Det visar en sammanställning av Landshypotek Bank.

Lantbrukssektorn har under det senaste halvåret upplevt kraftigt ökade priser på bland annat gödsel och bränsle. Det innebär en tuff ekonomisk utmaning för många lantbrukare, och att det blir väldigt viktigt med en bra skörd. Året började vädermässigt bra i regionen med en vår som gav lantbrukarna en god start. Däremot har en torr sommar skapat viss osäkerhet kring skörden.

– En bra vår i regionen gav lantbrukarna en god start och vall och spannmål ser väldigt bra ut. Men en torrare sommar skapar osäkerhet kring skörden av majs och senare vallskörd, säger Magnus Carlsson, skogsbrukare i Eksjö och ordförande för Landshypotek i region Småland.

Osäkerheten i omvärlden har påverkat lantbruken, bland annat märks ett minskat intresse för ekologisk odling.

– Nya produkter som exempelvis havremjölk har tagit stora marknadsandelar, vilket gör att ekoproducenter överväger att bli konventionella i stället. Men trots det högre kostnadsläget tror jag att mina jordbrukskollegor kör på som vanligt, säger Magnus Carlsson.

Bra skördeläge i stora delar av landet
Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank, välkomnar att skörden ser lovande ut för många lantbrukare runt om i landet, även om det som vanligt givetvis är stora regionala skillnader.

– Det behövs goda skördar. Det är tufft med de högre priserna på drivmedel och andra insatsvaror, samtidigt har priserna på flera livsmedel följt med och lantbrukarna får nu bättre betalt. Men vi lever i en tid med mer osäkerhet med risker för brist på gödsel, reservdelar och kraftiga prissvängningar. Lantbrukarna har hittills orienterat sig bra i den allt mer osäkra tiden, goda skördar kan bidra till ytterligare trygghet i en osäker tid.

Mer om lantbruket i Småland
De småländska lantbrukarna har varierande inriktning. I Jönköpings län är det övervägande vallodling och djurhållning. I Kronobergs län dominerar skogsbruk och djurhållning, medan det i Kalmar län är mer spannmålsodling. Lantbruket och livsmedelsindustrin sysselsätter cirka
7 000 personer i regionen. Till det kommer fler arbetstillfällen för service till sektorn, liksom för skogsbruket.

Kontakta för ytterligare information:
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring skörden.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och finns över hela landet.