Läget i lantbruket: Positiv känsla kring det viktiga vårbruket i stora delar av landet

Det oroliga omvärldsläget sätter fokus på Sveriges förmåga att klara av sin egen försörjning av livsmedel. Samtidigt fortsätter höga priser på energi och gödsel att skapa osäkerhet för många lantbrukare. Vårbruket blir därför extra viktigt. Landshypotek Bank har undersökt läget hos lantbrukare runt om i landet. 

Hur det går för vårsådden har stor betydelse för svenskt lantbruk och svensk livsmedelsförsörjning. När Landshypotek har pejlat läget i Skåne, Gotland, Örebro, Östergötland, Sörmland, Uppland och Gävleborg visar det sig att gynnsamt väder har bidragit till en sammantaget positiv lägesbild. Samtidigt finns stora utmaningar. Höga priser på insatsvaror som diesel och gödsel pressar redan små ekonomiska marginaler hos lantbruksföretagarna. I Mälardalen och uppåt Gävleborg har dessutom stora arealer med höstsådda grödor, särskilt raps, slagits ut av det tidigare för kalla vädret. 

– Eftersom vi har ett extremt kostnadsläge på insatsvaror som diesel, gödningsmedel med mera kommer det att slå hårt i kalkylen. Men vädermässigt ser förhållandena bra ut så här långt, både tidsmässigt och att jorden spruckit upp fint efter många köldnätter under vintern. Det borde leda till att vårgrödorna får en bra start på växtodlingssäsongen, säger Carl-Fredrik Isaksson, lantbrukare utanför Linköping och ledamot i regionstyrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening.

Stora arealer raps har slagits ut i Mälardalen och Gävleborg
Även om lantbrukare i Mälardalen och Gävleborg rapporterar att vårsådden generellt gått bra, är det flera som konstaterar att stora arealer av de grödor som odlades i höstas har tagit rejält stryk av det kallare vädret som varit. Det säger lantbrukare i både Sörmland och Uppland, som också tillägger att flera lantbrukare i Mälardalen har drabbats. Oljeväxter, som raps och rybs, har drabbats särskilt hårt.

Problemet sträcker sig även längre norrut:

– Generellt sett har vårsådden gått bra. Men nästintill all min höstodlade rybs har förstörts. Förlusten blir extra kännbar nu när priset på oljeväxter är högt, säger Aron Westlin, ekobonde i Valbo utanför Gävle och ordförande i regionstyrelsen för Landshypotek ekonomisk förening. Han bedömer att ett dussintal lantbrukare i trakten har drabbats av liknande skador.

Kontakta för mer information
Vi kan hjälpa er komma i kontakt med lantbrukare som kan berätta mer om läget kring vårbruket.

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.