Landshypotek Bank sänker räntan på bolån med 1-års bindningstid

Landshypotek rivstartar nya året med att sänka räntan på bolån med 1 års bindningstid. 

Bankens ränta som gäller för bolån med 1 års bindningstid sänks med 0,05 procentenheter. Det ger en bästa ränta på 0,99 procent för belåningsgrader upp till och med 60 procent (effektiv ränta 1,0 procent).

– Det känns väldigt roligt att kunna börja det nya året med en räntesänkning. Vi välkomnar därmed än fler att upptäcka oss och möjligheterna som finns med att byta till nya alternativ på marknaden. Vi fortsätter även 2022 att utmana på bolånemarknaden och stå för konkurrenskraftiga räntor, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Allt fler kunder hittar till banken, som under senaste året haft en väldigt stark tillväxt. I jämförelser de senaste åren har Landshypotek stuckit ut genom att konsekvent vara en av de aktörer som erbjuder de lägsta bolåneräntorna.

– På senare tid har många villaägare sett bl.a. elpriserna skjuta i höjden och påverka den egna ekonomin. Därför känns det extra bra att erbjuda räntor som för många kan hjälpa till att sänka hushållskostnader, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren. 

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har varit stort, och under 2021 såg banken en rekordstark tillväxt inom bolån. Fortsätter Landshypotek sin utlåningstakt kommer banken redan under första kvartalet 2022 att passera 20 miljarder kronor i utlåning till husägare.

Jämfört med många andra aktörer på bolånemarknaden särskiljer sig Landshypotek. Banken har anor som sträcker sig tillbaka till 1836 och med en värdegrund med rötterna i svenska landsbygden och jord- och skogsbruket. Banken har finansiering via säkerställda obligationer med en sedan lång tid uppbyggd investerarbas.

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.

Landshypotek Bank – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 200 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se