Landshypotek har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument (additional tier 1)

Landshypotek Bank AB (”banken”) har emitterat primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) om 400 miljoner svenska kronor (”obligationerna”) för optimering av bankens kapitalstruktur. Obligationerna har evig löptid och med första möjlighet till inlösen i februari 2027. De löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 280 bps per år.

Emissionen möttes av ett starkt intresse från institutionella investerare och möjliggör för fortsatt lönsam tillväxt. Likviddag för obligationerna är den 16 februari 2022 och de kommer att noteras på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Nordea och Swedbank agerade som joint bookrunners i samband med obligationsemissionen och Mannheimer Swartling agerade legal rådgivare.
 

För mer information kontakta

Åke Källström, Treasurychef
08-459 04 87 
ake.kallstrom@landshypotek.se

Tomas Uddin, Marknads- och kommunikationschef
08-459 04 08 
tomas.uddin@landshypotek.se