Landshypotek justerar bolåneräntorna: Fortsätter att utmana på marknaden

Med anledning av ökade kostnader på den upplåning som Landshypotek Bank gör, bl.a. efter Riksbankens höjning av styrräntan, justerar Landshypotek räntorna på bolån. Bankens 3-månadersränta fortsätter att vara en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden.

Förra veckan höjde Riksbanken styrräntan med hela 1 procentenhet, vilket är den största höjningen av styrräntan på flera decennier. Detta påverkar bankernas upplåningskostnader, varför nu också Landshypotek behöver justera upp sina bolåneräntor. Storleken på de höjningar som banken gör är i spannet 0,05 procentenheter till 0,55 procentenheter. På lån med 3 månaders bindningstid är den nya bästa räntan 2,72% (2,75% effektiv). Därmed fortsätter Landshypotek att leverera en av de mest konkurrenskraftiga räntorna på den svenska bolånemarknaden.

Räntorna på den upplåning som bankerna gör på marknaden förändras i allt snabbare takt, konstaterar Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank:

– Vi jobbar ständigt med att försöka leverera så bra räntor som möjligt till våra kunder. Den ambitionen är minst lika stark nu i det nya stigande ränteläget som råder. Och det känns verkligen extra angeläget i en tid då många oroar sig för ökade kostnader och vrider och vänder på slantarna för att få ekonomin att gå ihop.

Se bankens samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.

Har redan höjt räntorna för sparande

De senaste årens lågräntemiljö har gjort att kontosparande generellt kommit lite i skymundan, jämfört med andra sätt att placera sina pengar. Nu är läget annorlunda. I en orolig tid med stigande boräntor och sjunkande börskurser ökar intresset för trygga sparformer. Den 1 september höjde Landshypotek Bank sparräntorna med hela 0,55 procentenheter. Räntan på Landshypoteks mest populära sparkonto är nu 1,50 % från första sparkronan.

– Vi har de senaste veckorna sett oerhört stark tillströmning av nya sparkunder. Intresset från nya och gamla kunder är långt större än vad vi hade förväntat, och det bekräftar verkligen det stora intresse som nu finns för ett sparande som är både tryggt och bra, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

På Landshypoteks Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges nu en ränta på 1,50 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se