Landshypotek justerar bolåneräntorna

Med anledning av ökade räntor på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden justerar banken nu bolåneräntorna.

Banken erbjuder rabatterad ränta utifrån belåningsgrad och bindningstid. Ny bästa ränta är 1,38 procent på lån med tre månaders bindningstid. 

Ändringarna gäller från i dag.

Se samtliga bolåneräntor och ränteerbjudanden här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.
   
Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se