Landshypotek sänker bolåneräntor

Räntorna för landets bolånekunder har under året kraftigt förändrats. Trots den generella uppgång som varit har Landshypotek kunnat fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. Nu fortsätter banken att utmana genom att sänka räntorna för bolån med 1 till 3 års bindning. 

Idag sänker Landshypotek räntan med 0,15 procentenheter för bolån med 1 och 2 års bindningstid medan 3-åringen sänks med 0,10 procentenheter. Ny bästa ränta för lån med 1 års bindningstid är 3,74 %, effektiv ränta 3,81 %. Sedan tidigare har banken en av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor på bolån med rörlig bindningstid, med en bästa ränta på 2,72 %, effektiv ränta 2,75 %. 

 – Vi vill utmana på marknaden och jobbar ständigt med att försöka leverera så bra räntor som möjligt till våra kunder. Den här ambitionen känns extra angelägen i en tid då många är oroliga för hur de ska få hushållskassan att gå ihop. Nu rör sig räntan snabbt och vi ser en möjlighet att sänka, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.

Gick i bräschen för höjda sparräntor – nu passerat 20 miljarder i sparande

Den lågräntemiljö som länge varit rådande har gjort att kontosparande de senaste åren generellt hamnat lite i skymundan, jämfört med andra sätt att placera sina pengar. Men läget är nu annorlunda. I en orolig tid med stigande boräntor och sjunkande börskurser ökar intresset för trygga sparformer.

Den 1 september höjde Landshypotek sparräntorna med hela 0,55 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 1,50 % från första sparkronan. Initiativet fick snabbt ett positivt gensvar från kunderna och bankens sparavolym passerade nyligen 20 miljarder kronor.

– Vi har de senaste veckorna sett oerhört stark tillströmning av nya sparkunder. Intresset från nya och gamla kunder är långt större än vad vi hade förväntat, och det bekräftar verkligen det stora intresse som nu finns för ett sparande som är både tryggt och bra, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

På Landshypoteks Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, ges nu en ränta på 1,50 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

Se bankens sparräntor för privatpersoner här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se