Landshypotek visar konkurrenskraftiga snitträntor för april

Landshypotek Bank visar konkurrenskraftiga bolåneräntor för de lån som kunderna tog under april. Kunder som tog nya lån med tre månaders bindning gjorde det i snitt till 1,14 procent i ränta och för lån med ett års bindning var räntan i snitt 1,36 procent. Det visar bankens sammanställda snitträntor för april månad. 

Nu förändras dock räntorna snabbt på marknaden. Bankernas lånekostnader ökar och kundräntorna stiger. Sedan Riksbankens besked förra veckan ändras räntorna också på korta bindningstider. Även Landshypotek Bank har justerat räntorna. 

– Vi har haft rekordstort intresse för att bli kund hos oss den senaste tiden. Nu stiger räntorna och det blir i förändringen allt svårare för kunder att bedöma vad en bra ränta är. Men sedan vi klev in på bolånemarknaden har vi erbjudit konkurrenskraftiga räntor och kommer att fortsätta arbeta för att hålla ett starkt kunderbjudande. Väljer man Landshypotek ska det kännas bra både för egna ekonomin och i hjärtat, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank. 

På längre löptider har marknadsrörelserna gjort att kundräntorna ändrats tidigare. Kunder som i april tog lån med två års bindning gjorde det på Landshypotek till 2,12 % i ränta i snitt, lån med tre års bindningstid togs i snitt till 2,39 %, fyra års bindningstid togs i snitt till 2,54 % och fem år till 2,78 %. 

Se Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se