Landshypoteks snitträntor för bolån i november

Landshypotek Bank har över tid kunnat erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor till landets alla villa- och fritidshusägare – och fortsätter att göra det även i det förändrade ränteläget. Nu har de genomsnittliga räntorna för de bolån som kunderna tog, eller villkorsändrade, under november månad publicerats. Lägst snittränta, 3,01 procent, fick de bolånetagare som valde rörlig ränta.  

– Av de snitträntor som bankerna redovisar varje månad framgår det tydligt att den genomsnittliga räntan som bolånetagarna har erbjudits kan skilja sig åt en hel del. För många husägare kan det löna sig ordentligt att utmana sin bolånebank, varför mitt främsta tips i kärvare ekonomiska tider är att börja räkna på och jämföra olika bolånealternativ, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

De kunder som i november tecknade Landshypoteks rörliga bolån (3 månaders bindningstid) fick i snitt en ränta på 3,01%. För 1-års löptid var snitträntan 3,76%, medan kunder som valde 2 års bindningstid fick en snittränta på 4,03%. Lån med löptider 3 och 5 år snittade på 4,12%, respektive 4,09%.

landshypotek.se visas öppet de bolåneräntor som Landshypotek Bank just nu erbjuder på olika bindningstider och för olika belåningsgrader. Bästa effektiva ränta, per 5 december, är 3,11% på  lån med tre månaders bindningstid och en belåningsgrad upp till och med 60%.

Kontakta för ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se 

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog och gårdsboende, men banken växer även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbruks och gårdsboende medlemmar, organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 220 medarbetare och verkar över hela landet.