Lars-Johan Merin omvald som ordförande i Landshypoteks styrelse i Örebro

Lars-Johan Merin, lantbrukare från Fellingsbro, blev omvald till ordförande i styrelsen för Landshypoteks regionförening i Örebro. Två nya ledamöter valdes in: Cecilia Thorsén och Magdalena Wahlström.

Regionmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

De senaste två veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2020 och blicka framåt.

På regionmötet valdes också representanter till föreningsstämman. Förslaget på utdelning presenterades: 157 miljoner kronor nationellt som fastställs på stämman den 28 april.

Två nyvalda ledamöter till regionstyrelsen

Cecilia Thorsén, 40, bor på Öljsjögårdarna utanför Lindesberg. Driften på gården består av dikoproduktion samt växtodling. Cecilia är utbildad agrotekniker i Skara och har arbetat med lantbruk på egna och andras gårdar i hela sitt liv.

Magdalena Wahlström, 47, bor i Sickelsta utanför Kumla där hon bedriver växtodling. Magdalena har en magisterexamen i företagsekonomi och jobbar deltid på Ludvig & Co, ett konsultföretag med specialistkompetens inom skog och lantbruk.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Örebro

Lars-Johan Merin, Fellingsbro (ordförande, omval)
Cecilia Thorsén, Lindesberg (nyval)
Christoffer Carlander, Finnerödja (omval)
Erik Persson, Nora (omval)
Johan Paulsson, Örebro (omval)
Magdalena Wahlström, Kumla (nyval)
Richard Folin, Arboga (omval)
Thomas Pålstam, Hallsberg (omval)

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin
Regionmötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen och föreningsstämman, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 37 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.