Mars snitträntor: Landshypotek visar konkurrenskraftiga bolåneräntor på förändrad marknad

   
Snitträntorna för mars visar att Landshypotek fortsätter att leverera konkurrenskraftiga räntor på bolånemarknaden. Kundräntorna på marknaden har den senaste tiden förändrats när upplåningskostnaderna ökat för bankerna, men Landshypotek har fortsatt att hålla konkurrenskraftiga räntor. Landshypoteks kundräntor på kortare löptider har varit i stort oförändrade.
 

  

Kunder som i mars tecknade Landshypoteks bolån med 3 månaders bindningstid fick i snitt en ränta på 1,15 %. Bankens bolån med 2 och 3 års bindningstid snittade på 1,61 % respektive 1,91 % medan kunder som valde 1 års bindningstid fick 1,10 % i ränta.
   

Den senaste tiden har räntemarknaden rört sig uppåt, upplåningskostnaderna har ökat för bankerna och därmed också räntorna för kund. Landshypotek har fortsatt erbjuda kunderna konkurrenskraftiga villkor på den förändrade marknaden. Snitträntorna, som visar de räntor kunder fått för nya lån, har hos Landshypotek främst förändrats på längre löptider, medan snitträntorna på korta löptider i mars var i stort sett desamma som i januari och februari.
   

– Samtidigt som vi ser ett nytt räntelandskap växa fram med generellt högre räntor på marknaden fortsätter vi att hålla konkurrenskraftiga räntor, särskilt vår 3-månadersränta där vi gått åt andra hållet på marknaden och nyligen sänkte, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek.
   

Landshypotek har en transparent och rak prissättning på sina bolån. Utifrån belåningsgrad och bindningstid ser kunden direkt på hemsidan vilken ränta Landshypotek erbjuder. Jämförelser visar dessutom att banken de senaste åren konsekvent varit en av de aktörer som erbjudit lägsta bolåneräntorna.
   

– Vi märker också att många bolånekunder efterfrågar alternativ på marknaden som kan förena konkurrenskraftiga räntor med enkelhet, trygghet och transparens, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.
   

I snart 200 år har Landshypotek lånat ut till fastigheter och verksamhet inom jord- och skogsbruk. 2017 öppnade banken även för bolån till villa, framförallt för kunder som vill flytta sina lån från en annan bank till ett alternativ som förenar konkurrenskraftiga räntor med trygghet, enkelhet och transparens. Intresset från landets villa- och fritidshusägare har de senaste åren varit stort. Nyligen passerade Landshypotek 20 miljarder kronor i bolån till kunder över hela landet.
   

Här ser du bankens samtliga räntor på bolån.
   

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.
   

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se