Pressinformation: Dags för Landshypoteks regionmöten

Den här veckan startar Landshypoteks årliga regionmöten. Medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlas på elva regionmöten – som även i år hålls digitalt – för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank och jord- och skogsbruket. Under mötena presenteras resultatet och förslaget till utdelning till medlemmarna.

Varje vår samlas medlemmarna i Landshypotek i regionmöten. Mötena är en viktig del av medlemsdemokratin i den kooperativt ägda banken – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena ger också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk – där varje regionmöte även om de är digitala förhoppningsvis också ger en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i just den regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 500 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Först ut bland årets regionmöten är Norr, som äger rum idag måndag med start klockan 14.00. Näst på tur är region Mitt, klockan 18.00.

Här ser du tiderna för samtliga regionmöten:

Måndag 28 mars

 • Kl. 14.00 Norr
 • Kl. 18.00 Mitt

Torsdag 31 mars

 • Kl. 14.00 Wermland
 • Kl. 18.00 Skåne

Måndag 4 april

 • Kl. 14.00 Gotland
 • Kl. 18.00 Örebro

Tisdag 5 april

 • Kl. 14.00 Gävle Dala
 • Kl. 18.00 Mälarprovinserna

Onsdag 6 april

 • Kl. 14.00 Östgöta
 • Kl. 18.00 Småland m.fl. provinser

Torsdag 7 april

 • Kl. 14.00 Väst

Programmet i stort

I det mötesprogrammet varvas inslag om banken, föreningen och branschen i stort med lokala nedslag och röster.

Välkommen

Den förtroendevalda ordföranden i respektive Landshypoteksregion hälsar välkommen och ger en kort sammanfattning av det gångna året för lantbruket och landshypotek i regionen

Ägarnas regionmöte

Mötesförhandlingar. Val av ledamöter till regionstyrelsen och fullmäktige till föreningsstämman

Hur har det gått för Landshypotek?

Per-Olof Hilmér, ordförande i den ekonomiska föreningen, och Per Lindblad, vd, berättar om ekonomi och utveckling i Landshypotek och förslaget till utdelning.

Föreningsverksamheten regionalt

Regionordföranden presenterar verksamheten i föreningen på regional nivå.

Under mötet finns möjlighet att ställa frågor till regionstyrelse.

Mer information om programmet och årets regionmöten publiceras löpande på landshypotek.se/regionmote

Kontakta för mer information:

Jonas Feinberg, presskontakt
Mobil. 070-349 24 10
E-post. jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har drygt 210 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.