Rättelse: Ny CFO på Landshypotek Bank

Johan Ericson är ny CFO på Landshypotek Bank. Han har en gedigen och lång erfarenhet av chefsroller inom bank, närmast från Nordea. (Korrekt pressbild bifogas).

De senaste fem åren har Johan Ericson varit verksam som CFO inom Nordea på nordisk nivå, närmast för Asset & Wealth Management och dessförinnan för Corporates, Institutions & Investment Banking. Tidigare har han på Nordea bland annat haft chefsbefattningar inom kreditområdet och som regional kontorschef för storbolagskunder i Uppland/Gästrikland. Han har även arbetat inom treasury och finansiell utveckling på Bank of Scotland och GE Capital, samt med revision på Deloitte.

– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Johan till oss. Johans breda och gedigna erfarenhet inom bank och att som CFO varit pådrivande för lönsam utveckling inom affär och finansiering är ett viktigt tillskott för oss när vi nu ska ta fortsatta kliv framåt för att utmana på marknaden och växa tillsammans med våra kunder, säger Per Lindblad, vd på Landshypotek Bank.

Landshypotek är en bank i snabb utveckling inom samtliga affärsområden. Banken tar marknadsandelar inom finansiering av jord- och skog, utmanar på bolånemarknaden samt även inom spara.

– Jag ser verkligen fram emot att bli en del av teamet på Landshypotek. Erfarenhet från olika positioner inom bank och finans samt ett kontinuerligt fokus på värdeskapande förändring, kan förhoppningsvis bidra till bankens utveckling. Dessutom har jag alltid haft ett intresse för jord och skog. Att vara med och fortsätta utvecklingen av Landshypotek och samtidigt jobba både för och med den gröna näringen känns väldigt bra, säger Johan Ericson.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10