Snitträntor juni: Landshypotek Bank levererar en av de lägsta 3-månadersräntorna

Villaomrde

Kunder som tog nya lån hos Landshypotek Bank med tre månaders bindning gjorde det i snitt till 1,48 procent, vilket är en av de lägsta bolåneräntorna på marknaden. Det visar en sammanställning av snitträntorna för juni månad. 

Räntorna har de senaste månaderna förändrats snabbt. Bankernas lånekostnader ökar och kundräntorna stiger. Sedan Riksbankens senaste besked i slutet av juni att höja styrräntan har också räntorna på korta bindningstider fortsatt uppåt. Även Landshypotek Bank har under månaden justerat räntorna.

– Vi är glada att vi har kunnat fortsätta hålla en så konkurrenskraftig rörlig ränta över tid. En klar majoritet av våra kunder väljer numera rörligt, och vi ser att det efterfrågas i allt högre utsträckning, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

I en tid då hushållens plånböcker pressas av högre kostnader på allt från el till livsmedel blir det fortsatt ännu viktigare att se över sina räntekostnader. Samtidigt kan det i ett läge som generellt präglas av uppåtgående räntor vara svårt för kunder att bedöma vad som en bra ränta.

– Ett effektivt sätt är att fortsätta jämföra räntorna mellan olika banker och våga byta till bättre alternativ. Att ligga på en rörlig ränta underlättar för en själv att vara lättrörlig och ta steget, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se Landshypotek Banks aktuella bolåneräntor här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se