Snitträntorna för bolån i augusti: Landshypotek stärker konkurrenskraften på tre månadersräntan

Räntorna för landets bolånekunder har kraftigt förändrats under året. Landshypotek Bank har under uppgången som skett på marknaden kunnat fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. De kunder som under augusti tog nya bolån eller villkorsändrade sina lån hos Landshypotek gjorde det som lägst till en snittränta på 2,23 procent. 

Det visar den sammanställning av genomsnittliga bolåneräntorna som nu publicerats för lån under augusti månad. Snitträntan på 2,23 gällde för kunderna som under månaden tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 3-månadersränta. För lån med 1 års bindningstid var räntan hos Landshypotek i snitt 3,17 procent.

Landshypotek ser en allt större efterfrågan på ränta med kort bindningstid, såsom tre månaders bindning. Första september sänkte också banken den redan konkurrenskraftiga räntan med tre månaders bindning ytterligare.

– Ökade kostnader för allt från drivmedel till uppvärmning och mat gör att allt fler ser över sin privatekonomi och däribland bolånen. Det känns bra att vi kan fortsätta vara ett attraktivt alternativ som bolånebank för många när man ser över sin boendeekonomi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank. 

Landshypotek har under början av september också höjt sparräntorna med 0,55 procentenheter, till en sparränta på 1,50 % på kontot för hushållssparande.

– Vi märkte direkt en stor tillströmning av nya kunder. Det är uppenbart att det finns ett nyupptäckt intresse för tryggt sparande på konto, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se våra aktuella bolåneräntor

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se