Snitträntorna för bolån i oktober: Landshypotek fortsätter utmana med konkurrenskraftiga bolåneräntor

Under året har räntorna för landets bolånekunder kraftigt förändrats. Samtidigt har Landshypotek Bank kunnat fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. De kunder som i oktober tog nya bolån eller villkorsändrade sina lån hos Landshypotek gjorde det som lägst till en snittränta på 2,73 procent. 

Det visar den sammanställning av genomsnittliga bolåneräntorna som nu publicerats för lån under oktober månad. Snitträntan på 2,73 procent gällde för kunderna som under månaden tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 3-månadersränta. För lån med 1 års bindningstid var räntan hos Landshypotek i snitt 3,70 procent.

Trots den generella uppgång på räntemarknaden som varit har Landshypotek kunnat fortsätta erbjuda konkurrenskraftiga bolåneräntor. I början av oktober fortsatte banken att utmana genom att sänka räntorna för bolån med 1 och 2 års bindningstid med 0,15 procentenheter och för 3-åringen med 0,10 procentenheter. Landshypotek har också mött ett stort intresse på marknaden. Allt fler hittar till bankens bolån.

– Ökade kostnader för många hushåll gör att allt fler funderar på hur de kan minska sina utgifter. Det känns bra att vi kan fortsätta vara ett attraktivt och stabilt alternativ som bolånebank för många som ser över sin boendeekonomi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Utmanar även med bättre sparräntor
Under hösten har Landshypotek också höjt sparräntorna. Den senaste höjningen gjordes den första november med hela 0,50 procentenheter. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,00 % från första sparkronan.

– Vi har under hösten sett en stor tillströmning av både nya och gamla kunder till våra sparkonton. Det är uppenbart att det finns ett ökat intresse för ett buffetsparande som ger bra ränta och samtidigt är tryggt och flexibelt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Se våra aktuella bolåneräntor.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se