Sveriges lantbrukare anser att politikerna brister i förståelse

Bild lantbruk frn ovan

Lantbruket är allt oftare i centrum för den politiska debatten. Men lantbrukarna är tydliga med att förståelsen för lantbruket brister hos politikerna. Drygt varannan lantbrukare tycker att regeringen är den samhällsinstitution som har minst förståelse för lantbrukarnas villkor. Mer än var fjärde anger att riksdagen brister i förståelse. Det visar en undersökning som Landshypotek Bank låtit göra bland Sveriges lantbrukare.

 

I en osäker tid med pandemi, krig i vår nära omvärld, skenande energipriser och risk för en global livsmedelskris har stabiliteten i Sveriges livsmedelsförsörjning blivit högaktuell. Politiken har en nyckelroll för att skapa förutsättningar så att Sveriges bönder kan producera livsmedel. Resultatet av en undersökning som Landja Marknadsanalys gjort på uppdrag av Landshypotek Bank visar dock att lantbrukarna tycker att Sveriges två centrala politiska institutioner – regeringen och riksdagen – brister i förståelse för lantbrukets villkor.

 

Med bred marginal är regeringen den samhällsaktör som lantbrukarna tycker har minst förståelse för lantbrukets villkor. Det anser drygt varannan lantbrukare (53%) medan mer än var fjärde (28%) anser att riksdag respektive allmänheten/konsumenterna har minst förståelse.

 

– Allt fler har på senare tid fått upp ögonen för att det behövs ett starkt lantbruk för att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Politikerna är viktiga för att skapa rätt förutsättningar, och för att kunna göra det behöver de förstå lantbrukarnas villkor och vardag; utmaningar och möjligheter. Resultatet av den här enkäten ger en tydlig vink om att politiker behöver tala med lantbrukarna och inte bara om lantbrukarna, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

 

Regionala skillnader i synen på kommunpolitiker
Var någonstans i Sverige en lantbrukare bor och är verksam verkar ha betydelse för synen på kommunala politikers förståelse. Mellersta Sveriges skogsbygder sticker ut. Där – i skogsbygderna i Värmland, Bergslagen och Gästrikland – tycker nästan dubbelt så stor andel av lantbrukarna (23%) jämfört med snittsiffran för samtliga lantbrukare på nationell nivå (12%) att kommunpolitiker är de som har minst förståelse för lantbrukets villkor.

 

Resultatet i korthet:

 

• Mer än varannan lantbrukare (53%) tycker att regeringen är en aktör som har minst förståelse för lantbrukets villkor.

 

• Drygt fjärde lantbrukare (28%) anser riksdag respektive allmänheten/konsumenterna har minst förståelse.

 

• I Mellersta Sveriges skogsbygder (Värmland, Bergslagen och Gästrikland) tycker nästan dubbelt så stor andel av lantbrukarna (23%) jämfört med snittet för lantbrukare nationellt (12%) att kommunpolitiker är de som har minst förståelse för lantbrukets villkor.

 

Om undersökningen

Mätningen Sveriges Lantbruk är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker. Svar från 520 företagare ingår i redovisningen.

 

Undersökningen har genomförts under våren 2022 av Landja Marknadsanalys/NUI på uppdrag av Landshypotek Bank.

 

Rapporten bifogas (pdf) med grafik och teknisk information.

 

 

Kontakta för ytterligare information:

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 200 medarbetare och verkar över hela landet.