Två nya regionordförande och tio nya förtroendevalda i Landshypotek

På årets regionmöten med Landshypotek Ekonomisk Förening valdes 10 nya förtroendevalda i regionerna. Två regioner fick nya ordföranden – Bo Lemar i regionen för Mälarområdet och Jennie Hellman i Norr.  

– Det är kul att det finns ett så stort intresse för jord- och skogsbrukare att engagera sig som förtroendevalda i Landshypotek. Stegvis föryngrar vi oss samtidigt som fler kvinnor tar plats i våra styrelser. Vi utvecklas för att ännu bättre ta oss an våra uppgifter med att representera Landshypotek i bygderna och i engagemanget för de gröna näringarna, stärka våra fastighetsvärderingar och lyssna på medlemmarna, säger Per-Olof Hilmér, styrelseordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.   

De senaste veckorna har medlemmar och förtroendevalda från hela landet samlats digitalt på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank, föreningen, de gröna näringarna, summera 2021 och blicka framåt. På regionmötena väljs också nya regionala förtroendevalda i Landshypotek Ekonomisk Förening. I år valdes tio nya ledamöter och två nya ordföranden.

Här presenteras de nya företrädarna i Landshypotek Ekonomisk Förening i korthet

Gotland
Charlotte Bendelin, 33, ledamot
Driver tillsammans med sina föräldrar ett familjeföretag med inriktning på mjölkproduktion på släktgården Smide gård i Väte. Charlotte är utbildad lantmästare på SLU i Alnarp.

Mitt
Lotten Rapp, 32, ledamot
Lotten är uppväxt på en gård i Fränsta. Hon började som tonåring tävla i friåkning utför riktigt branta berg, och var som bäst rankad tvåa i världen på Freeride World Tour. Sedan 2021 har Lotten en gemensam drömgård med sin sambo i byn Gissjö, Ånge, där de bedriver skogsbruk.

Lotten har ideella uppdrag för landsbygdsutveckling och förtroendeuppdrag i Norra skogs huvudvalberedning. Hon arbetar också som projektledare i ett ungdomsprojekt som heter ”Ungas drömbygd 2030”, med inriktning på Ånge, Bräcke, Timrå och Sundsvalls kommuns landsbygdsområden.

Märet Rusk-Feitkenhauer, 56, ledamot
Märet är utbildad skogstekniker och har arbetat som skogstjänsteman hos bl.a. Mellanskog, Skogsstyrelsen och SCA. Sedan ungefär 10 år driver Märet ett eget företag som konsult i skogs- och naturvårdsfrågor, arrangerande av utbildningar och skogsdagar, gränsutvisning av fastighetsgränser i skogsmark. Hon har också uppdrag som regionssamordnare för ”Skogen i Skolan” i Jämtland-Härjedalen. Märet bor på en mindre jord- och skogsfastighet i Marieby, Östersund, med inriktning på ekologisk odling här finns även uppfödning av kallblodstravare i liten skala.

Mälarprovinserna
Bo Lemar, 37, ordförande
Bo Lemar som tidigare varit ledamot i regionstyrelsen, växlar nu upp som ordförande. Bo är utbildad i industriell ekonomi. Han äger och driver Ånhammars Säteri i Sörmland, vars verksamhetsinriktning består av lantbruk, köttdjur, skog och fastigheter.

Norr
Jennie Hellman, 43, ordförande
Jennie, som tidigare var ledamot i regionstyrelsen, blir ny ordförande. Hon är skogsägare och bor i Smedsträsket i Boden. Till vardags jobbar hon som projektingenjör på SCA i Piteå.

Mats Lundberg, 60, ledamot
Mats är skogstekniker, bor i Medle i Skellefteå där han bedriver jord- och skogsbruk.

Johan Lundbäck, 36, ledamot
Johan är jord- och skogsägare med verksamhet som omfattar får, hästar och grovfoder. Till vardags jobbar Johan som produktionstekniker på Svea Skog. Johan är jägmästare och bor i Siknäs i Kalix.

Småland
Rolf Fransson, 60, ledamot
Rolf är utbildad skogstekniker och har skogsbruk där han är självverksam. Han bor i Tjureda norr om Växjö och jobbar till vardags som skogsekonom på Södra Skogsägarna. Tidigare har Rolf jobbat som kundansvarig på Landshypotek Bank.

Skåne
Bo-Göran Hansen, 52, ledamot
Bo-Göran bor i Eslöv, men äger och driver gården i grannkommunen Kävlinge. På gården, som varit i familjen i tre generationer, odlas spannmål, oljeväxter och potatis. Bo är utbildad i industriell ekonomi.

Håkan Magnusson, 59, ledamot
Håkan är lantmästare samt registrerad och utbildad fastighetsmäklare med lång erfarenhet av agrara fastigheter. Bedrev under cirka 30 år lantbruk med gris och växtodling utanför Lund, har även varit styrelseledamot i Skånska Sparbanken. Bor i Simrishamn, skogsägare i Småland.

Örebro
Cecilia Thorsén, 40, ledamot
Cecilia bor på Öljsjögårdarna utanför Lindesberg. Driften på gården består av såväl produktion av dikor som växtodling. Cecilia är utbildad agrotekniker i Skara och har arbetat med lantbruk på egna och andras gårdar i hela sitt liv.

Magdalena Wahlström, 47, ledamot
Magdalena bor i Sickelsta utanför Kumla där hon bedriver växtodling. Magdalena har magisterexamen i företagsekonomi och jobbar deltid på Ludvig & Co.

Viktig pusselbit i medlemsdemokratin
Regionmötena är en viktig del i medlemsdemokratin i den kooperativt ägda Landshypotek Bank – med val av representanter till den regionala föreningsstyrelsen, möjlighet att ställa frågor och få aktuell information. Regionmötena gav också en lägesbild av aktuella frågor i dagens lantbrukssverige och möjlighet att utvidga sitt nätverk. Varje regionmöte, även om de för andra året i rad var digitala, gav en unik känsla för vilka frågor som är aktuella i regionen.

Landshypotek är en av Sveriges största kooperationer med 36 000 medlemmar – bankens lantbrukskunder äger tillsammans Landshypotek Bank genom en ekonomisk förening. Medlemmarna är fördelade över 11 regioner som tillsammans täcker hela landet från norr till söder.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 225 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.