4 miljoner delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder i norr

Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina drygt 35 500 medlemmar äger sin egen bank, beslutade under torsdagens föreningsstämma att dela ut totalt 180 miljoner kronor av förra årets vinst. 4 miljoner tillfaller lantbruksföretagare och gårdsboende i Norrbotten och Västerbotten. Pengarna betalas ut i slutet av april.

Utdelningen motsvarar 9 procent i återbäring på varje medlems ekonomiska insats i föreningen och är ett välkommet tillskott i en tid präglad av osäkerhet med höga kostnader på viktiga insatsvaror, som drivmedel och gödsel, kombinerat med stora variationer på försäljningspriserna.

Landshypoteks cirkulära ekonomi, där de jord- och skogsbrukande ägarna lånar av sig själva och vinsten sedan går tillbaka till dem, är unik på svensk bankmarknad.

– Jag är väldigt glad över att vi kan ge en historiskt god återbäring till medlemmarna, säger Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening. Det är särskilt välkommet i den tid vi befinner oss i, då många brottas med höga kostnader och svåra val kring investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet.

Så här fördelar sig utdelningen över landet

Landshypoteks Ekonomisk Förenings elva regioner:

Gotland   5
Gävle-Dala   6
Mitt (Jämtland, Härjedalen)   6
Mälarprovinserna 27
Norr (Norrbotten, Västerbotten)   4
Skåne 30
Småland m.fl. provinser 26
Väst 10
Wermland 25
Örebro 11
Östgöta 29
Summa180 miljoner kronor

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.