5 miljoner delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder på Gotland

Landshypotek Ekonomisk Förening, som med sina drygt 35 500 medlemmar äger sin egen bank, beslutade under torsdagens föreningsstämma att dela ut totalt 180 miljoner kronor av förra årets vinst. 5 miljoner tillfaller Gotlands lantbruksföretagare och gårdsboende. Pengarna betalas ut i slutet av april.

Utdelningen motsvarar 9 procent i återbäring på varje medlems ekonomiska insats i föreningen och är ett välkommet tillskott i en tid präglad av osäkerhet med höga kostnader på viktiga insatsvaror, som drivmedel och gödsel, kombinerat med stora variationer på försäljningspriserna.

Landshypoteks cirkulära ekonomi, där de jord- och skogsbrukande ägarna lånar av sig själva och vinsten sedan går tillbaka till dem, är unikt på svensk bankmarknad.

– Jag är väldigt glad över att vi kan ge en historiskt god återbäring till medlemmarna, säger Per-Olof Hilmér, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening. Det är särskilt välkommet i den tid vi befinner oss i, då många brottas med höga kostnader och svåra val kring investeringar och underhåll på gårdar runt om i landet.

Så här fördelar sig utdelningen över landet

Landshypoteks Ekonomisk Förenings elva regioner:

Gotland   5
Gävle-Dala   6
Mitt (Jämtland, Härjedalen)   6
Mälarprovinserna 27
Norr (Norrbotten, Västerbotten)   4
Skåne 30
Småland m.fl. provinser 26
Väst 10
Wermland 25
Örebro 11
Östgöta 29
Summa180 miljoner kronor

Det kännetecknar lantbruket på Gotland

För Gotland är jordbruket viktigt. Länet har den största andelen jordbruksareal i förhållande till sin befolkning. Med det följer att lantbruket och livsmedelsindustrin i länet skapar drygt 1 000 heltidsjobb, vilket är den högsta siffran i landet i förhållande till invånarantal. Utmärkande för Gotland är också en hög andel grönsaksodlare och en relativt stor mjölk- och nötköttsproduktion. Därutöver är lantbruksföretagen en viktig motor för andra serviceyrken i närområdet.

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.