Landshypotek Bank undertecknar FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet

Jordbrukslandskap frn ovan

Landshypotek Bank har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det är ett viktigt steg i bankens ambition att hantera de globala hållbarhetsfrågorna och att arbeta för att nå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för en hållbar utveckling.

– Som medlemsägd bank spelar Landshypotek Bank och våra kunder, särskilt inom jord- och skogsbruket, en avgörande roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Per Lindblad, VD för Landshypotek Bank.

FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet är det ledande ramverket för att säkerställa att bankernas strategier och rutiner överensstämmer med målsättningarna i FN:s globala mål och Parisavtalet.

Genom att underteckna principerna har Landshypotek Bank åtagit sig att lämna upplysningar om den miljömässiga, ekonomiska och sociala påverkan från bankens affärsverksamhet. Landshypotek Bank ska även fastställa och implementera de delmål där banken har störst påverkan samt regelbundet rapportera offentligt om sina framsteg. Detta är det första internationella hållbarhetsinitiativet som Landshypotek Bank har undertecknat.

– Hållbarhet är en hörnpelare i Landshypotek Banks verksamhet. Vår utlåning till svenska jordbrukare, skogsägare och husägare grundar sig på vår tro på kloka och långsiktiga investeringar som består över generationer. Vi har sedan 1836 tillhandahållit konkurrenskraftig finansiering till det svenska jord- och skogsbruket, som båda är viktiga bidragsgivare till en hållbar utveckling, säger Per Lindblad.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Martin Kihlberg, Chefsjurist och Hållbarhetschef, 08-459 04 86, martin.kihlberg@landshypotek.se

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836. Banken har specialiserat sig på bolån och jord- och skogsfinansiering, men har även hushållssparande för alla. Till utlåningen är Landshypotek en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen, och ägs av cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening. Landshypotek har cirka 230 medarbetare, över 100 förtroendevalda och verkar över hela landet.