Landshypotek förstärker styrelsen med två nya ledamöter

Bild Malin Brttemark och Maria Maria Hugosson Bygge

Malin Brättemark och Maria Hugosson Bygge är nya ledamöter i Landshypoteks styrelse. Beslutet togs på föreningens årsstämma som hölls under torsdagen.

I veckan samlades medlemmar i Landshypotek Ekonomisk Förening på årsstämma för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank och de gröna näringarna samt för att besluta om vilka som ska representera medlemmarna i föreningens styrelse och på andra viktiga förtroendeuppdrag. På stämman valdes Malin Brättemark och Maria Hugosson Bygge in som nya ledamöter i föreningens styrelse. Beslutet togs i enlighet med valberedningens förslag. Stämman beslutade även att dela ut en historiskt stor utdelning till medlemmarna: 180 miljoner kronor.

Malin Brättemark från Vara har god kunskap om och erfarenhet av jord- och skogsbruk genom aktivt ägande och brukande i ett jordbruksföretag med blandad verksamhet. Hon är utbildad lantmästare och har arbetat inom de flesta områden inom lantbrukssektorn som växtodling, ekonomi och redovisning, grisproduktion och fjäderfä. Tillsammans med maken har Malin Brättemark utvecklat sin föräldragård, som var ett mindre lantbruksföretag, till en mångsidig verksamhet som ständigt utvecklas med nya verksamhetsgrenar.

Maria Hugosson Bygge har genom sin utbildning till jägmästare och tidigare arbetserfarenheter god kännedom om skogsproduktion i Sverige och internationellt. Maria Hugosson Bygge bor och arbetar till vardags i Stockholm. Tillsammans med familjen förvaltar hon dessutom en relativt stor fastighet med skogsbruk och elproduktion genom vattenkraftverk runt gården i Norberg; och är väl förtrogen med att driva en affärsmässig verksamhet, visa resultat och utveckla en verksamhet. Hon arbetar idag på FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut), med bl.a. strategisk kommunikation och omvärldsanalys, och har god kunskap kring det svenska krishanteringssystemet, försvar och beredskap.

Landshypotek Ekonomisk Förening har runt 35 500 medlemmar som har bottenlån till jord och skog och gårdsboende i Landshypotek Bank och tillsammans äger banken. Föreningens främsta uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, och gör det framför allt genom att äga Landshypotek Bank. Föreningen bygger på en kooperativ grund och på Landshypoteks långa historia som kreditgivare inom jord och skog.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening:

  • Per-Olof Hilmér, ordförande
  • Lars-Johan Merin, vice ordförande
  • Marie André, ledamot
  • Malin Brättemark, ledamot (nyval)
  • Maria Hugosson Bygge, ledamot (nyval)
  • Rickard Klingberg, ledamot
  • Claes Mattsson, ledamot
  • Axel Roos, ledamot

Om Landshypotek Bank

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i Landshypotek Ekonomisk Förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, jonas.feinberg@landshypotek.se, 070-349 24 10