Landshypotek gör historiskt stor utdelning till Sveriges jord- och skogsbrukare

Föreningsstämman i Landshypotek beslutade igår att dela ut 180 miljoner kronor till medlemmarna, kunder som lånat till jord- och skogsbruksfastigheter hos Landshypotek Bank. Pengarna betalas ut i slutet av april och motsvarar 9 procent på den insats som varje medlem har i Landshypotek.

Igår hölls Föreningsstämma i Landshypotek Ekonomisk Förening. Föreningen äger Landshypotek Bank och ett av besluten handlade om utdelningen till varje medlem för bankens resultat 2022. Landshypotek är jord- och skogsbrukarnas bank och med bankens historiskt starka rörelseresultat avsattes 197 (172) miljoner kronor av 2022 års vinst i koncernbidrag till Landshypotek Ekonomisk Förening, för föreningens verksamhet och för att möjliggöra årets utdelning. På torsdagens stämma, föreningens högsta beslutande organ, togs beslutet att dela ut 180 miljoner kronor (att jämföra med förra årets 157 miljoner kronor) till medlemmarna.

– Den historiskt stora utdelningen är en bekräftelse på styrkan i vår banks strategi för tillväxt. Vi gör finansiellt det främsta året någonsin i vår bank och vi som ägare föreslår vår största utdelning någonsin. Vi har stärkt positionen som den ledande banken för jord- och skogsägare, attraherat allt fler villaägare och välkomnat många nya sparkunder genom ökad synlighet och konkurrenskraftiga villkor på en stundtals orolig och oförutsägbar marknad. Utdelningen är verkligen ett styrkebesked för vår strategi och vår cirkulära modell som är unik på svensk bankmarknad, säger Per-Olof Hilmér, ordförande i Landshypotek Ekonomisk Förening.

Så här fördelar sig utdelningen över landet

Landshypoteks Ekonomisk Förenings elva regioner:

Gotland   5
Gävle-Dala   6
Mitt (Jämtland, Härjedalen)   6
Mälarprovinserna 27
Norr (Norrbotten, Västerbotten)   4
Skåne 30
Småland m.fl. provinser 26
Väst 10
Wermland 25
Örebro 11
Östgöta 29

Summa

180 miljoner kronor

Cirkulär modell för jord- och skogsbrukare över hela landet

Landshypoteks utdelning är en del av en cirkulär ekonomi, där kunderna står för en egen insats och får del av vinsten, och unik på marknaden.

Landshypotek Bank ägs av de cirka 35 500 kunderna över hela Sverige som lånar till jord- och skogsbruksfastigheter. Med lånet från Landshypotek Bank blir kunden också medlem i den ekonomiska förening som äger banken. Utifrån medlemmens insats i föreningen och det resultat som banken gör får medlemmen sedan en utdelning. Medlemmarnas totala insatser i egna kapitalet uppgår till cirka 2 miljarder kronor. De senaste tio åren har Landshypotek Ekonomisk Förening totalt delat ut 1,5 miljarder kronor till medlemmarna.

För ytterligare kommentarer och information:

Jonas Feinberg, presskontakt, 070-349 24 10

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.