Landshypotek gör nya sänkningar av flera bolåneräntor

Landshypotek fortsätter att sänka en lång rad bolåneräntor. Räntor med 1 – 10 års bindningstid sänks med 0,20 – 0,45 procentenheter.

Bolån med 1-års bindningstid sänks med 0,20 procentenheter medan 2-årsräntan sänks 0,25 procentenheter. Räntor med längre bindningstider, 3 – 8 år, sänks med 0,40 procentenheter medan 10-åringen med 0,45 procentenheter.

Det är fjärde gången på drygt en månad som Landshypotek sänker bolåneräntorna. Så sent som i början av december gjorde Landshypotek omfattande sänkningar på samtliga bundna räntor, från 1 – 10 år. Även dagens sänkningar görs på samtliga bundna boräntor men är än mer omfattande.

Redan i början av november sänkte banken flera bundna bolåneräntor, och efter Riksbankens besked i slutet av november om att lämna styrräntan oförändrad sänkte Landshypotek räntorna i än större utsträckning och då även på 1-åringen.

– Det är en spännande utveckling på bolånemarknaden nu, där vi i takt med att vi ser lägre upplåningskostnader fortsätter att sänka våra bolåneräntor. Det känns bra efter en längre tid med höjningar på marknaden och i en tid då många kämpar med vardagsekonomin, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.
 

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se