Landshypotek höjer sparräntorna igen

Odling

Landshypotek Bank går återigen i täten med att höja sparräntorna. Räntan på bankens mest populära sparkonto höjs på måndag till 2,50 % från första sparkronan.

Även den här gången höjer banken sparräntorna på alla konton både för privatpersoner och sparare som också är lånekunder inom jord och skog. På Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, höjs räntan med 0,25 procentenheter vilket ger en ränta på 2,50 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

Landshypotek har under hösten gått i täten för att tidigt höja sparräntorna på vanligt kontosparande. Responsen har varit stark från både nya och tidigare kunder. Nu ser banken fortsatta möjligheter att höja sparräntorna, för såväl nuvarande som nya kunder. Måndagens höjning av sparräntorna blir bankens fjärde sedan september.

– Vi har välkomnat rekordmånga nya sparkunder under hösten och det är glädjande att vi kan fortsätta höja sparräntorna. Det stora intresset bekräftar verkligen behovet av ett tryggt och enkelt buffertsparande med bra ränta från första kronan. Det finns mängder med svenskar som fortfarande får låg eller ingen ränta alls på sin inlåning. Jag hoppas verkligen att ännu fler aktiverar sig. Att öppna ett sparkonto digitalt är enkelt och går på några minuter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Sparräntehöjningen gäller fr. o. m. måndag den 6 februari.

Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.