Landshypotek höjer sparräntorna igen

Odling

På tisdag höjer Landshypotek Bank sparräntorna igen. Räntan på bankens mest populära sparkonto blir 3,75 %. Till skillnad från många andra banker ges den konkurrenskraftiga sparräntan utan krav på bindningstid och på konton som har fria uttag.

Under det senaste året har Landshypotek Bank varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna och banken rivstartar hösten med två sparhöjningar inom loppet av mindre än en månad. Bankens senaste höjning av sparräntorna var den 17 augusti. Genom att höja sparräntorna igen på tisdag med 0,15 procentenheter blir räntan på bankens mest populära sparkonto 3,75 %. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas givetvis av insättningsgarantin*.

Räntorna i samhället har stigit kraftigt under det senaste året och många har reagerat på att sparräntorna generellt inte har hängt med. Men Landshypotek Bank har stuckit ut – med tisdagens höjning har banken på drygt ett år höjt sparräntorna på bankens vanligaste sparkonto med 2,80 procentenheter.

Med konkurrenskraftiga räntor och enkelheten har banken växt snabbt på marknaden för hushållssparande.

De nya sparräntorna gäller från och med tisdag 12 september. Bästa sparräntan är det för medlemmar i Landshypotek, som på bl.a. skogskonto får en ränta på 3,80 %.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.