Landshypotek höjer sparräntorna och sänker räntorna på bolån

Landshypotek fortsätter att utmana på marknaden och förbättra för kunderna som vill låna eller spara. På måndag höjer banken räntorna på samtliga sparkonton, och redan idag sänker banken bolåneräntorna på flera bindningstider.

Under hösten och våren har Landshypotek varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna. Den senaste höjningen gjordes så sent som i slutet av april. Men nu höjs räntan igen. Med måndagens höjning på 0,20 procentenheter blir räntan på bankens mest populära sparkonto 3,10 %. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas givetvis av insättningsgarantin*.

– Vi har välkomnat rekordmånga nya sparkunder till oss sedan vi började gå i täten med att höja sparräntorna. I en tid med ekonomisk osäkerhet, höga kostnader och många som kämpar med att få vardagsekonomin att gå ihop, märker vi ett ökat intresse för trygga sparformer med bra ränta, samtidigt som man snabbt kommer åt sina pengar om de behövs för att täcka sina utgifter, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

De nya sparräntorna gäller från och med måndag 15 maj. Bästa sparräntan är det för medlemmar i Landshypotek, som på bl.a. skogskonto får en ränta på 3,15 %.

Redan i dag sänks räntorna på bolån på bindningstider på ett år och längre med upp till 0,25 punkter. Störst sänkningar, 0,25 procentenheter, görs på de längre bindningstiderna 3–5 år. Bankens 5-åring landar på en bästa ränta på 3,79 % (3,86 % effektiv). Landshypotek erbjuder transparenta räntor och arbetar inte med bindningar till helhetserbjudanden.

– Kunderna har med Riksbankens styrmedel fått uppleva snabbt ökande räntor, så därför känns det extra glädjande att kunna erbjuda sänkta räntor. Det här är en möjlighet för dem som vill ha en trygghet i sin ekonomi och för sin månadskostnad, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren.

Här ser du Landshypoteks samtliga sparräntor

Sparräntor för privatpersoner

Sparräntor för företagskunder inom jord & skog

Samtliga av Landshypotek Banks sparformer omfattas av den statliga insättningsgarantin*. Öppnandet av konton sker i ett enkelt men tryggt digitalt flöde.

Här ser du Landshypoteks samtliga bolåneräntor

0733417%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G1cdZSP8hwoWovvTRmNVxBhT31ZvmWP3uVweoGLPCc8%3D&reserved=0" style=" text-decoration:underline;" rel="nofollow">Se bankens samtliga bolåneräntor.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.