Landshypotek höjer sparräntorna

Odling

Landshypotek Bank höjer sparräntorna igen. På måndag höjs räntan på bankens mest populära sparkonto till 2,60 % från första sparkronan.

Banken höjer även den här gången sparräntorna på alla konton, både för privatpersoner och sparare som också är lånekunder inom jord och skog. Sparräntorna på bankens samtliga konton höjs med 0,10 procentenheter. På Sparkonto Trygghet, som är öppet för alla över 18 år, blir räntan 2,60 %. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta. Bästa räntan är det för medlemmar, som på bl.a. skogskonto får en ränta på 2,65 %.

Sedan i höstas har Landshypotek gått i täten för att tidigt höja sparräntorna på vanligt kontosparande, vilket har fått en stark positiv respons från både nya och tidigare kunder. Nu ser banken fortsatta möjligheter att höja sparräntorna. Måndagens höjning av sparräntorna blir bankens femte sedan september.

– Vi har sedan i höstas fått ett fantastiskt positivt gensvar och välkomnat rekordmånga nya sparkunder. Det stora intresset bekräftar verkligen behovet av ett tryggt och enkelt sparande med fria uttag och samtidigt bra ränta från första kronan. Det finns jättemånga som fortfarande får låg eller ingen ränta alls på sin inlåning. Jag hoppas verkligen att ännu fler aktiverar sig. Det är enkelt och går på bara några minuter att öppna ett sparkonto digitalt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Sparräntehöjningen gäller fr. o. m. måndag den 13 mars.

På Sparkonto Jord och Skog för medlemmar samt Skogskonto Medlem höjs räntan med 0,10 procentenheter till 2,65 %.

Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.