Landshypotek: Nya sänkningar av flera bolåneräntor

Landshypotek fortsätter att sänka en lång rad bolåneräntor. Räntor med 1 – 10 års bindningstid sänks med 0,25 – 0,40 procentenheter.

Den största sänkningen görs på 2-årsräntan som sänks med 0,40 procentenheter, tätt följt av räntor med 3 och 4 års bindningtid som sänks med 0,35 procentenheter. 1-åringen sänks med 0,25 procentenheter.

Det här är tredje gången på mindre än en månad som Landshypotek sänker bolåneräntorna. Redan i början av november sänkte banken flera bundna bolåneräntor. Efter Riksbankens besked i slutet av november om att lämna styrräntan oförändrad sänkte Landshypotek räntorna i än större omfattning och då även på 1-åringen. Även dagens sänkning gäller för samtliga bundna räntor, från 1 – 10 år. På flera bindningstider är sänkningarna mer än dubbelt så stora jämfört med tidigare.

– Vi fortsätter att se en mer stabil räntemarknad med lägre upplåningskostnader och kan därför fortsätta att sänka våra bolåneräntor. Vi vill vara snabba med att lyfta ut bättre erbjudanden till våra kunder, och det känns så klart extra viktigt i en tid då många kämpar med att få vardagsekonomin att gå ihop, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se