Landshypotek och Avanza inleder nytt samarbete för kunder som bor på mindre lantgård

Rött hus, mindre lantgård

Samarbetet innebär att Avanzas kunder via deras sajt och appar nu kan ansöka om lån till lantbruksfastighet hos Landshypotek. Sedan februari 2021 har Landshypotek och Avanza ett samarbete kring bolån. Nu utökas samarbetet.

– Många runtom i landet har ett intresse för ett liv på mindre lantgård, oavsett om man redan bor så eller funderar på att ta klivet. För oss är det självklara kunder som vi jobbar för varje dag, men på lånemarknaden i stort får de inte så mycket uppmärksamhet. Vi är därför glada för att göra den här satsningen med Avanza. Med samarbetet underlättar vi för fler som vill ansöka om lån för sitt boende på lantbruksfastighet, säger Per Lindblad, vd Landshypotek Bank.

Landshypotek är specialister på utlåning till lantbruk, såväl till större professionella lantbrukare som till dem som bor på en lantbruksfastighet men kanske inte driver ett professionellt jord- eller skogsbruk. Det finns en stark trend med ökat intresse för landsbygden och där många får upp ögonen för att bo på lantgård.

Som specialister inom trygg finansiering för både kunder inom lantbruket och de som bor på mindre gård, har Landshypotek som enda bank byggt upp en digital ansökan för lån till såväl mindre som större jord- och skogsbruksfastigheter. För kunder i Avanza kopplas ansökan nu samman med Avanzas digitala ytor.

Det nya samarbetet innebär att fler kan nå lån till sin gård enklare. Avanza vill skapa en plattform för alla och väljer nu att tillsammans med Landshypotek utveckla kontakten med sina kunder inom lantbruk. Kunder hos Avanza som bor på mindre lantgård eller är intresserade av en lantgård kan nu även ansöka om lån till lantbruksfastighet via Avanzas sajt och appar.

– Vi har haft en ökad efterfrågan på gårdslån från kunder. Därför är det glädjande att nu addera en stark produkt med konkurrenskraftig prissättning, säger Rikard Josefson, vd Avanza.

Landshypotek och Avanza förenas av en tradition av att fokusera på kunderna och erbjuda alternativ till gamla strukturer. Avanza, som grundades 1999, betonar vikten av billigare, bättre och enklare produkter. Landshypotek har i snart 200 år tillhandahållit trygg och säker finansiering till Sveriges jord- och skogsbrukare inklusive till boende på mindre lantgård. Sedan en tid erbjuder banken även bolån till husägare i hela landet samt utmanar inom sparande.

Landshypotek – trygg finansiering av lantbruk och boende på mindre lantgård

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord, skog och boende på mindre lantgård, men banken växer även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har närmare 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se