Landshypotek sänker flera bolåneräntor

Landshypotek sänker idag bolåneräntor med längre bindningstider. Räntor med 2 – 10 års bindningstid sänks med 0,15 – 0,20 procentenheter.

Anledningen till att räntorna justeras är att kostnaderna på den upplåning som Landshypotek gör på marknaden har ändrats.

Räntan på bolån med 3 och 4 års bindningstid sänks med 0,20 procentenheter, medan lån med bindningstider på 2 och 5 till 10 år sänks med 0,15 procentenheter.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se