Landshypotek sänker räntorna på längre bolån

Landshypotek fortsätter att utmana på bolånemarknaden. Idag sänker banken räntorna för lån med längre bindningstider på upp till 0,45 procentenheter. Räntorna på 3-månadersräntan höjs med 0,25 procentenheter men är fortfarande en av de mest konkurrenskraftiga på marknaden.

– Vi jobbar ständigt med att försöka leverera så bra räntor som möjligt till våra kunder. Förändringarna i våra upplåningskostnader gör att vi nu på bred front kan sänka räntorna på bolån med längre bindningstider. Under en längre tid har vi kunnat erbjuda en av marknadens mest konkurrenskraftiga räntor på 3-månaders bindningstid, vilket vi ser att vi fortsätter att göra, även efter att vi idag justerar upp den räntan, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

landshypotek.se visas öppet de bolåneräntor som Landshypotek Bank just nu erbjuder på olika bindningstider och för olika belåningsgrader. Räntorna på 1 – 10 år sänks med 0,15 – 0,45 procentenheter medan räntan för lån med 3 månaders bindningstid höjs med 0,25 procentenheter. Bästa räntan för lån med 3 månaders bindningstid är 3,52% (3,58% effektiv). För lån med 5 års bindningstid är bästa räntan 3,74% (3,81% effektiv) och för 2 års bindningstid 4,09% (4,17% effektiv).

Landshypotek är en snabbt växande bank på bolånemarknaden. Allt fler hittar till den annorlunda banken som tryggt, enkelt och med tydliga räntor möter kunderna.

Har höjt sparräntorna flera gånger
Under hösten har Landshypotek varit en av de snabbaste med att höja sparräntorna, vilket fått stor positiv respons från både nya och tidigare kunder. I december höjde banken sparräntorna med 0,25 procentenheter, vilket var tredje gången Landshypotek höjde sparräntorna sedan september.

Räntan på Landshypoteks mest populära sparkonto är nu 2,25 % från första sparkronan. Jord- och skogsbrukskunderna erbjuds en extra förmånlig ränta.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 210 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se