Landshypotek sänker samtliga bundna bolåneräntor

Landshypotek sänker idag bolåneräntor på bred front. Räntor med 1 – 10 års bindningstid sänks med 0,15 – 0,20 procentenheter.

Räntan på bolån hos Landshypotek med 1 till 4 års bindningstid sänks med 0,15 procentenheter, medan lån med bindningstider på 5 till 10 år sänks med 0,20 procentenheter.

Redan tidigare i november gjorde Landshypotek en sänkning på flera bundna bolåneräntor. Förra veckan lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, och Landshypotek ser därmed nu möjlighet att sänka räntorna på mer bred front och sänka räntan även på 1-åringen.

– Vi välkomnar en mer stabil räntemarknad och försöker att sänka våra bolåneräntor så snart vi har möjlighet. Vi såg en sådan möjlighet i början av november och nu ser vi det igen. Vi vill vara snabba med att ta ut bättre erbjudanden till våra kunder, och i en tid då många kämpar med att få vardagsekonomin att gå ihop känns det så klart extra viktigt, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Ändringarna gäller från idag.

Se bankens samtliga bolåneräntor här.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se