Landshypoteks snitträntor i november

Bolåneräntorna ligger numera kvar på samma nivå eller är något lägre. Ökningstakten på marknaden har avstannat och så även hos Landshypotek. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för november som nu har publicerats.

Landshypoteks snitträntor för november visar på ökad stabilitet. Kunder som i november tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån hos Landshypotek med 3 månaders bindningstid gjorde det i snitt till en ränta på 4,74 % medan bindningstiderna på 4 och 5 år snittade på 4,20 % respektive 4,18 %. Det är ungefär på samma nivå som oktober. Under november har Landshypotek dessutom vid två tillfällen sänkt bolåneräntorna för längre bindningstider, vilket inte riktigt hunnit slå igenom på snitträntorna.

Riksbanken lämnade vid senaste mötet styrräntan oförändrad och många bedömer att vi har nått eller är i sluttampen av räntetoppen.

– Höjningarna har varit kraftiga under en kort tid. Förhoppningsvis går vi nu in i en tid där det inte blir nya större och kraftiga höjningar, även om räntorna visserligen är högre och utmanar vardagsekonomin. Stabilare räntor gör det lättare för kunderna att fatta kloka beslut och bli mer aktiva, vilket kommer att behövas för att hantera en tuffare vardagsekonomi, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

Många har reagerat på att sparräntorna på marknaden inte har hängt med ökningen som under en längre tid skett generellt med bolåneräntorna. Men Landshypotek har stuckit ut genom att snabbt höja sparräntorna vid flera tillfällen, och till skillnad från flera andra aktörer på marknaden förenar Landshypotek en hög sparränta med helt fria uttag.

– I en tid då många kämpar med att få hushållskassan att gå ihop blir det extra viktigt med ett tryggt och bra sparande där du utan begränsningar kan ta ut pengarna när du vill, konstaterar Catharina Åbjörnsson Lindgren.

På Landshypoteks mest populära sparkonto är räntan nu 3,75 %. Landshypoteks sparkonton har fria uttag, inga avgifter eller bindningstid och omfattas givetvis av insättningsgarantin*

Se Landshypotek Banks aktuella snitträntor för bolån.

Se Landshypotek Banks aktuella sparräntor för privatpersoner.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 240 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

*Information om statlig insättningsgaranti

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Varje kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i Landshypotek Bank med ett belopp om högst 1 050 000 kronor. Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t ex försäljning av privatbostad, med högst 5 miljoner kronor.

Riksgälden betalar ut ersättningen inom 7 arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in. För mer information se insattningsgarantin.se.