Lantbrukare i startgroparna: Viktig vårsådd i en osäker tid

I år är vårbruket särskilt viktigt för svensk livsmedelsproduktion och lantbrukare över hela landet. Nu närmar sig vårsådden med stora steg och har redan börjat i Skåne.

Runt om i Sverige står nu lantbrukare i startgroparna för att sätta igång med vårsådden. Det är en av årets viktigaste händelser för både jordbrukare över hela landet och svensk livsmedelsproduktion. Den ekonomiska osäkerheten gör i år att vårbruket kanske är viktigare än någonsin.

Höga kostnader på viktiga insatsvaror, som drivmedel och gödsel, kombinerat med stor volatilitet på avsalupriserna, innebär att lantbruksföretagarna står inför svåra val när de ekonomiska riskerna ökat.

– Det är viktigt att kunna genomföra vårbruket under bra förhållanden, vilket lägger grunden för en bra skörd. Eftersom vi lever i ett högre kostnadsläge är det otroligt viktigt att vi får lyckade skördar, säger Marianne Andersson, lantbrukare utanför Trelleborg i Skåne, som nyligen börjat med vårsådden.

– Ska man få bra intäkter handlar det om att också bruka fullt ut så att man får bra volymer. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på utgifterna, men det har vi alltid behövt göra, fortsätter Marianne Andersson.

På senare tid har Sveriges lantbruk och livsmedelsförsörjningen klättrat allt högre upp på den politiska dagordningen.

– Sedan pandemin och kriget i Ukraina ser vi ett ökat intresse hos fler i samhället för hur det går för lantbruket. Samtidigt är den ekonomiska osäkerheten en tuff utmaning för både konsumenter och lantbrukare, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank.

Landshypotek har sammanställt fakta om det svenska vårbruket. Se bilaga.

Snabba fakta om vårbruket

  • Vårbruket kommer igång efter vintern när tjälen gått ur marken och jorden torkat tillräckligt för att fröna ska få gynnsamma förutsättningar att gro.
     
  • Vårbruket inbegriper huvudsakligen harvning och sådd samt gödsling av vår- och höstsådda grödor. Ibland har de grödor som såddes under hösten inte klarat vintern eller drabbats av viltskador; i de fallen behöver lantbrukaren dessutom så om för att kompensera för det bortfallet.
     
  • Vilka grödor som sås varierar beroende på var i landet man befinner sig, eftersom viktiga förutsättningar, som klimat och jordmån, kan se olika ut i olika regioner. Efterfrågan och andra marknadsförutsättningar är också av stor betydelse.

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10

Dokument och länkar