Miljoner i utdelning till lantbrukare i Värmland

10 miljoner kronor föreslås delas ut till Landshypoteks lantbrukskunder i Värmland. Förslaget presenterades på Landshypoteks regionmöte som även tog beslut om föreningsstyrelse i regionen.

I veckan samlas lantbrukare från hela landet på Landshypoteks elva regionmöten för att prata om det som är aktuellt i jord- och skogsbrukarnas egen bank och de gröna näringarna, samt besluta om vilka som ska representera medlemmarna på stämman i vår.

Lantbrukarna i region Wermland samlades under torsdagen på årets regionmöte.

Miljoner i utdelning

10 miljoner kronor föreslås som utdelning till Landshypoteks lantbrukskunder i Värmland.

Utdelningen motsvarar 9 procent i återbäring för 2022 (att jämföra med 8 % för 2021) på varje medlems ekonomiska insats i föreningen.

– Det är ett välkommet tillskott när kostnaderna för drivmedel, gödsel, foder och andra viktiga insatsvaror stigit kraftigt för många lantbrukare. Det känns verkligen bra att i dessa orostider i samhället äga sin egen bank och få tillbaka på vinsten, säger Bernt Karlernäs, ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Wermland.

Utdelningen fastställs på stämman för hela Landshypotek Ekonomisk Förening som hålls den 20 april.

Val av styrelse

På regionmötet beslutades om den regionala föreningsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag. Bernt Karlernäs från Torsby sitter kvar som ordförande.

– Jag är glad över att få förnyat förtroende från medlemmarna att fortsätta leda föreningsstyrelsens arbete i regionen. Lantbruket är en viktig näring och föreningen är ett viktigt forum för att ta vara på medlemmarnas engagemang, säger Bernt Karlernäs, omvald ordförande för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Wermland.

Hela styrelsen för Landshypotek Ekonomisk Förening i region Wermland

  • Bernt Karlernäs, Torsby (ordförande, omval)
  • Erik A Eriksson, Klässbol
  • Per-Eric Johansson, Kil (omval)
  • Sintija Kullander, Säffle (omval)
  • Marie Larsson, Kristinehamn

Landshypotek – finansiering av jord- och skogsbruk sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för mer information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10