Mjölkbonden Per Nilsson är årets landsbygdsföretagare i Skåne

Filip Nilsson till hger rets landsbygdsfretagare i Skne

Idag fick lantbrukaren Per Nilsson ta emot hedersbetygelsen ”Årets landsbygdsföretagare i Skåne”. Han får priset för sin kunnighet och ständiga utveckling av verksamheten på gården i Vinslöv.

Med utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare” vill Landshypotek stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna runt om i landet. 

I sin motivering för ”Årets landsbygdsföretagare i Skåne” skriver juryn:

Årets pristagare kan både briljera med den högsta mjölkavkastningen i landet och sin utvecklingskraft och entreprenörsanda. Pers kunnighet, nyfikenhet och vilja att lära och dela erfarenheter, såväl inom familjen som med externa parter, gör att verksamheten på gården ständigt finslipas i sann laganda. Djurbesättningen, som har utökats de senaste åren, ges här de bästa förutsättningarna att prestera på topp. 15 000 kilo mjölk per ko och år är om något ett tydligt bevis på det.

På gården Fjärlöv i Vinslöv, mellan Hässleholm och Kristianstad, bedrivs huvudsakligen mjölkproduktion med 120 mjölkkor. På de 140 hektaren åkermark brukas vall, majs och spannmål som blir foder till djuren. 2019 tog Per Nilsson över verksamheten från sina föräldrar.

– Det här känns jättekul! Vi försöker kontinuerligt jobba med förbättringar, och den här utmärkelsen känns som en fin bekräftelse på det vi gör tillsammans med korna, säger lantbrukaren Per Nilsson.

Prisutdelningen ägde rum på gården där Per Nilsson gratulerades med diplom och blommor av Conny Fagerström, styrelseledamot i Landshypotek-föreningen i Skåne, tillsammans med Zacharias Ahlgren, kundansvarig på Landshypotek Bank i Lund.

Om utnämningen ”Årets landsbygdsföretagare”
Utmärkelsen ”Årets landsbygdsföretagare” syftar till att stimulera och uppmärksamma entreprenörskap och företagande inom de gröna näringarna. Priset är instiftat av Landshypotek Ekonomisk Förenings respektive regionstyrelser i samarbete med Landshypotek Bank. 

Årets landsbygdsföretagare i Skåne 2021: Louise Blissing och Fredrik Pettersson har tidigare prisats för sin diversifierade och välbesökta verksamhet på Filkesboda Gård utanför Kristianstad.

Bild: Per Nilsson (t.h.), "Årets landsbygdsföretagare i Skåne",  tar emot diplom och blommor från Conny Fagerström (t.v.), ledamot i Landshypoteks regionala föreningsstyrelse.

Kontakta för ytterligare information:
Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se

Landshypotek – jord- och skogsbrukarnas bank sedan 1836
Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog och gårdsboende, men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 36 000 jord- och skogsbruks och gårdsboende medlemmar, organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 220 medarbetare och verkar över hela landet.