Snitträntorna för bolån i april

Bolåneräntorna på marknaden har förändrats kraftigt på kort tid. Landshypotek Banks kunder som under förra månaden tecknade nya, eller villkorsändrade, bolån med 5 års bindningstid, gjorde det i snitt till en ränta på 3,90 %. För lån med bindningstiderna 3 månader och 3 år landade snitträntan på 4,22 %. Det visar den sammanställning av Landshypotek Banks genomsnittliga bolåneräntor för april som nu har publicerats.

Se Landshypotek Banks aktuella snitträntor.

Under hösten och våren har Landshypotek även utmanat med bättre sparräntor, där den senaste höjningen gjordes i mitten av april. Räntan på bankens mest populära sparkonto är nu 2,90 %. Kontona har inga bindningstider och räntan gäller från första sparkronan.

Landshypotek – trygg finansiering sedan 1836

Landshypotek grundades 1836 och är idag till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för utlåningen till jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer också snabbt på marknaden för bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av dess cirka 35 500 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening, har drygt 230 medarbetare och verkar över hela landet.

Kontakta för ytterligare information

Jonas Feinberg, presskontakt Landshypotek Bank, 070-349 24 10, jonas.feinberg@landshypotek.se